PZHGP
0327.oddzial.com
wabrzezno.oddzial.com
Liczba wizyt: 286675
Strona internetowa oddziału:
0327 Wąbrzeźno
Spis Gołębi Zagubionych i Przybłąkanych Spis Gołębi Olimpijskich Zagubionych i Przybłąkanych
powrót do poprzedniej strony

Skład zarządu sekcji "Brodnica"

2014.04.19, 18:55:06
Spisy do sprawdzenia


2014.04.19, 18:54:23
    431 - SZALKOWSKI IRENEUSZ     dl.=19ř25'26.0" szer.=53ř17'09.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-11-13909 (0)<G>[niebies.]   002-PL0344-11-13933 (1)<G>[szpak   ]   003-PL0344-11-13940 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-11-13959 (0)<G>[szpak   ]   005-PL0344-11-13961 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-11-13962 (0)<G>[n-pstra ]
007-PL-0344-10- 209 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0344-10- 234 (0)<G>[szpak   ]   009-PL-0344-10- 254 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0344-10- 266 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0344-10- 286 (1)<G>[niebies.]   012-PL-0344-10- 293 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-20610 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-20616 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0344-12-20634 (0)<G>[niebies.]
016-PL0344-12-20638 (0)<G>[plowa   ]   017-PL0344-12-20649 (1)<G>[niebies.]   018-PL0344-12-20645 (0)<G>[niebies.]
019-PL0344-12-20665 (0)<G>[niebies.]   020-PL0344-12-20605 (1)<G>[n-nakrap]   021-PL0344-12-21537 (1)<G>[niebies.]
022-PL0344-08-24609 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-08-24613 (1)<G>[niebies.]   024-PL0344-08-24648 (1)<G>[plowa   ]
025-PL0344-08-23419 (1)<G>[plowa   ]   026-PL-0244-09-2073 (1)<G>[niebies.]   027-PL-0327-13-7902 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-7908 (0)<G>[n-nakrap]   029-PL-0327-13-7911 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL-0327-13-7924 (0)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-7933 (1)<G>[niebies.]   032-PL-0327-13-7938 (1)<G>[n-nakrap]   033-PL-0327-13-7945 (1)<G>[szpak   ]
034-PL-0327-13-7949 (0)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-7955 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-7962 (1)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-7963 (0)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7974 (1)<G>[n-nakrap]   039-PL-0327-13-7979 (1)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-7982 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0327-13-7985 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-7991 (0)<G>[szpak   ]
043-PL-0327-13-7996 (1)<G>[plowa   ]   044-PL-0327-13-8413 (0)<G>[plowa   ]   045-PL-0327-13-8418 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL-0327-13-8419 (1)<G>[n-pstra ]   047-PL-0319-13-5052 (0)<G>[n-nakrap]   048-PL-0319-13-5045 (1)<G>[n-nakrap]
049-PL-0320-13-2584 (0)<G>[n-nakrap]   050-PL0344-13-15878 (0)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    432 - ZAREBSKI HENRYK         dl.=19ř36'59.0" szer.=53ř14'24.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-10-3889 (0)<G>[n-pstra ]   002-PL-0344-10-3495 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL-0344-10-3461 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-10-3450 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL-0344-10-3420 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-11-14802 (0)<G>[niebies.]
007-PL0344-11-14804 (0)<G>[n-n-pst.]   008-PL0344-11-14831 (1)<G>[niebies.]   009-PL0344-11-14844 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-11-14847 (0)<G>[n-n-pst.]   011-PL0327-12-13002 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL0327-12-13005 (0)<G>[n-n-pst.]
013-PL0327-12-13671 (1)<G>[n-n-pst.]   014-PL0327-12-13674 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0327-12-13681 (1)<G>[czerwona]
016-PL0327-12-13682 (1)<G>[n-n-pst.]   017-PL0327-12-13685 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL0327-12-13686 (0)<G>[niebies.]
019-PL0327-12-13700 (0)<G>[n-n-pst.]   020-PL0344-12-21362 (0)<G>[niebies.]   021-PL0344-12-21365 (0)<G>[n-n-pst.]
022-PL0344-12-21366 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL0344-12-21373 (0)<G>[niebies.]   024-PL0344-12-21374 (0)<G>[niebies.]
025-PL0344-12-21379 (1)<G>[n-nakrap]   026-PL0344-12-21384 (0)<G>[n-n-pst.]   027-PL0344-12-21385 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL0344-12-21387 (1)<G>[niebies.]   029-PL0344-12-21395 (1)<G>[n-pstra ]   030-PL0344-12-21396 (1)<G>[n-nakrap]
031-PL0343-13-17216 (0)<G>[niebies.]   032-PL0343-13-17217 (0)<G>[czerwona]   033-PL0343-13-17218 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL0343-13-17220 (0)<G>[niebies.]   035-PL0343-13-17221 (1)<G>[niebies.]   036-PL0343-13-17225 (0)<G>[n-n-pst.]
037-PL0343-13-17227 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL0343-13-17230 (1)<G>[niebies.]   039-PL0343-13-17232 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL0343-13-17233 (0)<G>[n-pstra ]   041-PL0343-13-17235 (1)<G>[plowa   ]   042-PL0343-13-17240 (0)<G>[niebies.]
043-PL0343-13-17241 (0)<G>[niebies.]   044-PL0343-13-17247 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL0343-13-17250 (0)<G>[c-pstra ]
046-PL0343-13-17260 (1)<G>[niebies.]   047-PL0343-13-17274 (0)<G>[n-nakrap]   048-PL0343-13-17277 (1)<G>[n-nakrap]
049-PL0343-13-17280 (1)<G>[c-pstra ]   050-PL0343-13-17285 (1)<G>[n-nakrap]   051-PL0343-13-17292 (1)<->[niebies.]
052-PL0343-13-17295 (1)<->[n-n-pst.]   053-PL0343-13-17888 (1)<->[ciemna  ]   054-PL0343-13-17892 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    433 - KAMINSKI MAREK 2        dl.=19ř23'37.0" szer.=53ř16'06.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-09-1036 (0)<G>[niebies.]   002-PL-0319-09-1038 (0)<G>[niebies.]   003-PL-0319-09-1080 (0)<G>[czerwona]
004-PL-0319-10-5011 (1)<G>[czerwona]   005-PL-0319-10-5026 (1)<G>[niebies.]   006-PL-0319-10-5086 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0319-10-5119 (0)<G>[ciemna  ]   008-PL-0319-10-5145 (1)<G>[n-n-pst.]   009-PL-0319-11- 456 (1)<G>[niebies.]
010-PL-0319-11- 476 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0319-11- 496 (1)<G>[niebies.]   012-PL-0344-11-8053 (1)<G>[n-nakrap]
013-PL0327-12-12279 (0)<G>[niebies.]   014-PL0327-12-12298 (0)<G>[czar-pst]   015-PL0327-12-12299 (1)<G>[czerwona]
016-PL0327-12-12306 (0)<G>[niebies.]   017-PL0327-12-12309 (0)<G>[n-pstra ]   018-PL0327-12-12319 (0)<G>[niebies.]
019-PL0327-12-12325 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL0327-12-12327 (0)<G>[niebies.]   021-PL0327-12-12337 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL0327-12-12368 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL0327-12-12382 (0)<G>[niebies.]   024-PL0344-12-23438 (1)<G>[niebies.]
025-PL-0327-13-8258 (0)<G>[n-n-pst.]   026-PL-0327-13-8271 (1)<G>[czerwona]   027-PL-0327-13-8272 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL-0327-13-8278 (0)<G>[n-nakrap]   029-PL-0327-13-8283 (1)<G>[ciemna  ]   030-PL-0327-13-8284 (1)<G>[ciemna  ]
031-PL-0327-13-8281 (0)<G>[n-pstra ]   032-PL-0327-13-8290 (1)<G>[n-nakrap]   033-PL-0327-13-8905 (1)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-8909 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-8912 (1)<G>[ciemna  ]   036-PL-0327-13-8928 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-8937 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0327-13-8940 (1)<G>[plowa   ]   039-PL-0327-13-8983 (0)<G>[n-pstra ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    434 - BLASZKIEWICZ WALDEMAR   dl.=19ř26'01.0" szer.=53ř15'28.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-04-10554 (0)<->[niebies.]   002-PL-0344-06- 202 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0344-06-2052 (0)<->[n-nakrap]
004-PL0344-07-17044 (1)<G>[niebies.]   005-PL0344-08-22741 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-08-22773 (1)<G>[n-nakrap]
007-PL-0344-09-4552 (0)<->[niebies.]   008-PL-0344-09-7314 (0)<G>[niebies.]   009-PL-0344-09-7329 (0)<G>[n-n-pst.]
010-PL-0344-09-7342 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0344-09-9073 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL-0344-10- 906 (0)<G>[niebies.]
013-PL-0344-10- 912 (1)<G>[niebies.]   014-PL-0344-10- 921 (1)<G>[n-pstra ]   015-PL-0344-10- 953 (0)<G>[niebies.]
016-PL-0344-10- 999 (1)<G>[n-pstra ]   017-PL0344-11-14908 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-11-15283 (0)<G>[czerwona]
019-PL0344-12-21011 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL0344-12-21012 (1)<G>[niebies.]   021-PL0344-12-21063 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL0344-12-21076 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-12-21841 (1)<G>[n-nakrap]   024-PL-055-13-10556 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL0281-13-12233 (0)<->[niebies.]   026-PL0326-13-17482 (0)<->[niebies.]   027-PL-0327-13-6502 (1)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-6503 (1)<G>[niebies.]   029-PL-0327-13-6505 (1)<G>[niebies.]   030-PL-0327-13-6507 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL-0327-13-6508 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL-0327-13-6510 (1)<G>[n-nakrap]   033-PL-0327-13-6512 (0)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-6526 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-6528 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-6532 (0)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-6534 (1)<G>[n-n-pst.]   038-PL-0327-13-6535 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-6537 (0)<G>[n-n-pst.]
040-PL-0327-13-6544 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0327-13-6552 (0)<G>[n-nakrap]   042-PL-0327-13-6553 (0)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-6555 (0)<G>[n-nakrap]   044-PL-0327-13-6560 (0)<G>[ciemna  ]   045-PL-0327-13-6563 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL-0327-13-6565 (0)<G>[niebies.]   047-PL-0327-13-6568 (0)<G>[ciemna  ]   048-PL-0327-13-6570 (1)<G>[ciemna  ]
049-PL-0327-13-6571 (0)<G>[niebies.]   050-PL-0327-13-6579 (0)<G>[n-pstra ]   051-PL-0327-13-6583 (1)<G>[n-nakrap]
052-PL-0327-13-6584 (0)<G>[plowa   ]   053-PL-0327-13-6591 (1)<G>[niebies.]   054-PL-0327-13-6607 (1)<G>[niebies.]
055-PL-0327-13-8104 (0)<G>[niebies.]   056-PL-0327-13-8107 (1)<->[niebies.]   057-PL-0327-13-8884 (1)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    435 - TREDOWSKI JAN           dl.=19ř10'51.0" szer.=53ř14'38.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-06-2337 (0)<G>[niebies.]   002-PL-0344-06-2355 (0)<G>[niebies.]   003-PL0344-07-16844 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-07-18107 (0)<G>[niebies.]   005-PL0344-07-18121 (0)<G>[n-n-pst.]   006-PL0344-07-18159 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0344-09-8344 (0)<G>[n-pstra ]   008-PL-0344-09-8359 (1)<G>[niebies.]   009-PL-0344-09-8376 (1)<G>[n-pstra ]
010-PL-0344-10-1481 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0344-10-1494 (0)<G>[n-nakrap]   012-PL0344-11-13677 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-11-13692 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-11-13698 (1)<G>[niebies.]   015-PL0344-11-13705 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL0344-11-13712 (1)<G>[plowa   ]   017-PL0344-11-13722 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0327-12-13072 (1)<G>[niebies.]
019-PL0327-12-13076 (0)<G>[niebies.]   020-PL0327-12-13078 (0)<G>[n-pstra ]   021-PL0327-12-13724 (1)<G>[plowa   ]
022-PL0327-12-13729 (0)<G>[niebies.]   023-PL0327-12-13734 (1)<G>[niebies.]   024-PL0327-12-13739 (0)<G>[n-pstra ]
025-PL0327-12-13743 (0)<G>[niebies.]   026-PL-0327-13-7078 (1)<G>[n-pstra ]   027-PL-0327-13-8319 (1)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-8327 (1)<G>[niebies.]   029-PL-0327-13-8343 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL-0327-13-8773 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    436 - SILAKOWSKI ADAM         dl.=19ř22'38.0" szer.=53ř13'58.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-05-12421 (0)<G>[niebies.]   002-PL0344-08-23423 (1)<G>[n-nakrap]   003-PL-0344-10- 378 (0)<G>[ciemna  ]
004-PL-0344-10-2081 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-10-4656 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0246-11-9385 (1)<G>[czerwona]
007-PL0344-11-13597 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL0344-11-13599 (0)<G>[czerwona]   009-PL0344-11-13629 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-11-14395 (1)<G>[n-nakrap]   011-PL0344-11-14755 (1)<G>[czerwona]   012-PL0344-12-20666 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-20764 (1)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-20766 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0344-12-21103 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL0344-12-21106 (0)<G>[czerwona]   017-PL0344-12-21110 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-12-21114 (1)<G>[niebies.]
019-PL-0327-13-8732 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL-0327-13-8743 (0)<G>[ciemna  ]   021-PL-0327-13-8756 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0327-13-8757 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL-0327-13-8758 (0)<G>[ciemna  ]   024-PL-0327-13-8760 (0)<G>[n-nakrap]
025-PL-0327-13-8761 (0)<G>[niebies.]   026-PL-0327-13-8767 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL-0327-13-8768 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-8769 (1)<G>[ciemna  ]   029-PL-0327-13-8781 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    438 - DROZDOWSKI LESZEK       dl.=19ř31'35.0" szer.=53ř09'48.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-11-4337 (0)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-11-4333 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0319-11-4321 (1)<G>[niebies.]
004-PL0272-11-17225 (1)<G>[niebies.]   005-PL0272-11-17215 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL0272-11-17212 (1)<G>[szpak   ]
007-PL0272-11-17201 (0)<G>[niebies.]   008-PL0344-11-14968 (1)<G>[n-nakrap]   009-PL-0344-11-4890 (1)<G>[niebies.]
010-PL-0392-11-3877 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL-042-12-  167 (0)<G>[niebies.]   012-PL-042-12-   66 (0)<G>[niebies.]
013-PL-042-12-   64 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL-042-12-   54 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL-047-12- 6420 (0)<G>[n-nakrap]
016-PL-0183-12- 774 (0)<G>[niebies.]   017-PL0344-12-20997 (1)<G>[niebies.]   018-PL0344-12-20992 (0)<G>[niebies.]
019-PL0344-12-20988 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL0344-12-20976 (1)<G>[niebies.]   021-PL0344-12-20973 (0)<G>[ciemna  ]
022-PL0344-12-20965 (0)<G>[niebies.]   023-PL0344-12-20953 (1)<G>[n-nakrap]   024-PL0344-12-20945 (1)<G>[niebies.]
025-PL0344-12-20944 (0)<G>[niebies.]   026-PL0344-12-20943 (0)<G>[n-n-pst.]   027-PL0344-12-20938 (0)<G>[ciemna  ]
028-PL0344-12-20934 (1)<G>[niebies.]   029-PL0344-12-20286 (0)<G>[n-nakrap]   030-PL-0327-13-8582 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-8410 (1)<G>[n-nakrap]   032-PL-0327-13-8408 (1)<G>[niebies.]   033-PL-0327-13-8405 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL-0327-13-8404 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-8398 (0)<G>[n-n-pst.]   036-PL-0327-13-8396 (1)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-8391 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0327-13-8390 (1)<G>[n-nakrap]   039-PL-0327-13-8388 (1)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-8380 (1)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-8377 (0)<G>[n-nakrap]   042-PL-0327-13-8375 (1)<G>[n-nakrap]
043-PL-0327-13-8373 (0)<G>[n-nakrap]   044-PL-0327-13-8371 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL-0327-13-8364 (0)<G>[niebies.]
046-PL-0327-13-8361 (1)<G>[niebies.]   047-PL-0327-13-8355 (1)<G>[n-nakrap]   048-PL-053-13- 9035 (1)<G>[ciemna  ]
049-PL0344-13-11979 (1)<G>[c-pstra ]   050-PL-0241-13-6423 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    439 - PRZEDZIENKOWSKI SEBAST  dl.=19ř23'58.0" szer.=53ř17'11.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-09-09- 11455 (1)<G>[plowa   ]   002-PL-09-09- 11443 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL-0166-09- 118 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL-0166-09- 227 (1)<G>[szpak   ]   005-PL0166-09-11451 (1)<G>[plowa   ]   006-PL-0241-10-4642 (0)<G>[plowa   ]
007-PL-OL-11-   242 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL-OL-11-365672 (1)<G>[niebies.]   009-PL-OL-11-484712 (1)<G>[plowa   ]
010-PL0344-12-21651 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL-010-12- 1898 (0)<G>[n-nakrap]   012-PL-010-12- 1891 (0)<G>[szpak   ]
013-PL-0327-13-8715 (0)<G>[szali   ]   014-PL-0327-13-8708 (0)<G>[szpak   ]   015-PL-0327-13-8706 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL-0327-13-8703 (1)<G>[plowa   ]   017-PL-0327-13-8702 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440 - GAWRYSZEWSKI DARIUSZ    dl.=19ř32'42.0" szer.=53ř09'40.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-07-17304 (1)<G>[niebies.]   002-PL0344-07-17314 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL0344-07-17326 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-08-20683 (1)<G>[czerwona]   005-PL-0344-09-7155 (1)<G>[czar-pst]   006-PL-0344-09-7170 (1)<G>[n-n-pst.]
007-PL-0344-10-1203 (1)<G>[czerwona]   008-PL-0344-10-1204 (1)<G>[czer-pst]   009-PL-0344-10-1206 (0)<G>[n-n-pst.]
010-PL-0344-10-1210 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL-0344-10-1214 (1)<G>[czerwona]   012-PL-0344-10-1215 (1)<G>[czerwona]
013-PL-0344-10-1218 (1)<G>[n-pstra ]   014-PL0344-11-13154 (0)<G>[czer-szp]   015-PL0344-11-13159 (1)<G>[n-pstra ]
016-PL0344-11-13163 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-11-13164 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-11-13170 (0)<G>[n-nakrap]
019-PL0344-11-13182 (0)<G>[plowa   ]   020-PL0344-12-21552 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL0344-12-21553 (1)<G>[czer-szp]
022-PL0344-12-21559 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL0344-12-21560 (0)<G>[niebies.]   024-PL0344-12-21561 (1)<G>[n-n-pst.]
025-PL0344-12-21562 (0)<G>[n-pstra ]   026-PL0344-12-21568 (0)<G>[n-nakrap]   027-PL0344-12-21570 (1)<G>[niebies.]
028-PL0344-12-21571 (1)<G>[czerwona]   029-PL0344-12-21572 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL0344-12-21575 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL0344-12-21576 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL0344-12-21579 (0)<G>[czer-pst]   033-PL0344-12-21580 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL-0327-13-6732 (0)<G>[n-nakrap]   035-PL-0327-13-6733 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL-0327-13-6738 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-6747 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0327-13-8054 (1)<G>[n-pstra ]   039-PL-0327-13-8055 (1)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-8056 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0327-13-8059 (0)<G>[czarna  ]   042-PL-0327-13-8064 (1)<G>[czerwona]
043-PL-0327-13-8066 (1)<G>[n-nakrap]   044-PL-0327-13-8072 (0)<G>[szpak   ]   045-PL-0327-13-8075 (0)<G>[plowa   ]
046-PL-0327-13-8080 (0)<G>[niebies.]   047-PL-0327-13-8082 (1)<G>[czerwona]   048-PL-0327-13-8083 (1)<G>[plowa   ]
049-PL-0327-13-8084 (1)<G>[plowa   ]   050-PL-0327-13-8089 (1)<G>[n-nakrap]   051-PL-0327-13-8091 (0)<->[n-nakrap]
052-PL0343-13-17546 (0)<->[czerwona]   053-PL0343-13-17555 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    441 - KOZLOWSKI KRZYSZTOF     dl.=19ř34'00.0" szer.=53ř11'49.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-08-21151 (0)<G>[niebies.]   002-PL0327-09-12770 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0319-11-4635 (1)<G>[czerwona]
004-PL-0344-11-1477 (1)<G>[czerwona]   005-PL0344-12-19725 (0)<G>[ciemna  ]   006-PL0327-12-13780 (0)<G>[n-nakrap]
007-PL0327-12-13765 (1)<G>[n-pstra ]   008-PL0344-12-23495 (1)<G>[niebies.]   009-PL0344-12-23485 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-12-23483 (0)<G>[niebies.]   011-PL0344-12-23478 (0)<G>[niebies.]   012-PL0344-12-23476 (0)<G>[czerwona]
013-PL0344-12-23468 (1)<G>[n-pstra ]   014-PL0344-12-23462 (1)<G>[n-n-pst.]   015-PL-0398-13-8303 (1)<G>[n-n-pst.]
016-PL-0414-13-4085 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL-0327-13-7568 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL-0327-13-7564 (1)<G>[szpak   ]
019-PL-0327-13-7555 (1)<G>[niebies.]   020-PL-0327-13-7549 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL-0327-13-7542 (0)<G>[niebies.]
022-PL-0327-13-7520 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL-0327-13-7513 (0)<G>[n-pstra ]   024-PL-0327-13-7023 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0327-13-7007 (0)<G>[n-pstra ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    442 - OCH ROMAN               dl.=19ř23'28.0" szer.=53ř06'08.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-08-3420 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL0344-09-18126 (1)<G>[niebies.]   003-PL0344-09-18128 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-09-18138 (0)<G>[czerwona]   005-PL0344-09-18158 (0)<G>[plowa   ]   006-PL0344-09-18160 (1)<G>[niebies.]
007-PL0344-10-20500 (1)<G>[czer-nak]   008-PL0344-10-22650 (0)<G>[n-pstra ]   009-PL0344-10-22667 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-10-22688 (0)<G>[niebies.]   011-PL0344-10-22694 (1)<G>[plowa   ]   012-PL-0344-11-8010 (1)<G>[niebies.]
013-PL-0344-11-8039 (0)<G>[niebies.]   014-PL-0344-11-8043 (0)<G>[niebies.]   015-PL-0344-11-8050 (1)<G>[niebies.]
016-PL-0344-11-8054 (1)<G>[n-pstra ]   017-PL-0344-11-8058 (0)<G>[plowa   ]   018-PL-0344-11-8070 (1)<G>[n-pstra ]
019-PL-0344-11-8167 (1)<G>[n-pstra ]   020-PL0344-11-16006 (0)<G>[ciemna  ]   021-PL0344-11-16007 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL0344-11-16008 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL0344-11-16014 (1)<G>[niebies.]   024-PL-OL-11-477756 (0)<G>[niebies.]
025-PL-OL-11-477760 (1)<G>[czerwona]   026-PL-OL-11-477761 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL-0281-12-8050 (1)<G>[plowa   ]
028-PL-0281-12-8052 (0)<G>[n-pstra ]   029-PL-0281-12-8074 (1)<G>[plowa   ]   030-PL-0344-12-6716 (1)<G>[niebies.]
031-PL0344-12-11507 (1)<G>[n-nakrap]   032-PL0344-12-11508 (0)<G>[n-nakrap]   033-PL0344-12-11513 (0)<G>[niebies.]
034-PL0344-12-11516 (1)<G>[niebies.]   035-PL0344-12-11521 (0)<G>[n-pstra ]   036-PL0344-12-11531 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL0344-12-11532 (0)<G>[niebies.]   038-PL0344-12-11537 (0)<G>[n-pstra ]   039-PL0344-12-11549 (1)<G>[niebies.]
040-PL0344-12-11550 (0)<G>[niebies.]   041-PL0344-12-11551 (0)<G>[niebies.]   042-PL0344-12-11553 (0)<G>[niebies.]
043-PL0344-12-11554 (1)<G>[n-nakrap]   044-PL0344-12-11556 (1)<G>[niebies.]   045-PL0344-12-11559 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL0344-12-11561 (0)<G>[n-nakrap]   047-PL0344-12-11563 (0)<G>[niebies.]   048-PL0344-12-11564 (1)<G>[niebies.]
049-PL0344-12-11575 (1)<G>[niebies.]   050-PL0344-12-11580 (0)<G>[czarna  ]   051-PL0327-12-12373 (1)<->[niebies.]
052-PL-0344-12-6717 (1)<->[n-nakrap]   053-PL-0344-12-6719 (1)<->[n-pstra ]   054-PL0344-12-11546 (0)<->[n-pstra ]
055-PL-0281-13- 220 (1)<->[n-pstra ]   056-PL-0281-13- 221 (0)<->[n-pstra ]   057-PL-0281-13- 231 (0)<->[plowa   ]
058-PL-0344-13- 147 (1)<->[niebies.]   059-PL-0344-13- 148 (0)<->[n-pstra ]   060-PL-0344-13- 152 (1)<->[niebies.]
061-PL-0344-13- 155 (0)<->[niebies.]   062-PL-0344-13-2402 (1)<->[niebies.]   063-PL-0344-13-2403 (0)<->[niebies.]
064-PL-0344-13-2408 (0)<->[niebies.]   065-PL-0344-13-2409 (1)<->[n-nakrap]   066-PL-0344-13-2410 (0)<->[niebies.]
067-PL-0344-13-2414 (0)<->[n-pstra ]   068-PL-0344-13-2420 (1)<->[niebies.]   069-PL-0344-13-2425 (0)<->[n-nakrap]
070-PL-0344-13-2434 (0)<->[n-pstra ]   071-PL-0344-13-2441 (1)<->[n-pstra ]   072-PL-0344-13-2450 (1)<->[niebies.]
073-PL-0344-13-2453 (0)<->[niebies.]   074-PL-0344-13-2455 (1)<->[n-nakrap]   075-PL-0344-13-2456 (1)<->[niebies.]
076-PL-0344-13-2458 (1)<->[czerwona]   077-PL-0344-13-2459 (0)<->[n-nakrap]   078-PL-0344-13-2460 (1)<->[plowa   ]
079-PL-0344-13-2461 (0)<->[n-nakrap]   080-PL-0344-13-2463 (0)<->[n-nakrap]   081-PL-0344-13-2465 (1)<->[plowa   ]
082-PL-0344-13-2466 (0)<->[n-nakrap]   083-PL-0344-13-2469 (0)<->[niebies.]   084-PL-0344-13-2470 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    444 - ZDZIARSKI GABRIEL       dl.=19ř23'09.0" szer.=53ř07'19.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-07-15666 (1)<G>[ciemna  ]   002-PL0344-07-22315 (1)<G>[niebies.]   003-PL0344-09-17458 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-09-25112 (0)<G>[niebies.]   005-PL0344-09-25124 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL-0339-10-5562 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0339-10-5568 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL-0339-10-5573 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-043-11- 2137 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-043-11- 2172 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0344-12-6158 (1)<G>[niebies.]   012-PL0344-12-13567 (0)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-13569 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-13572 (0)<G>[niebies.]   015-PL0344-12-13579 (1)<G>[niebies.]
016-PL0344-12-13581 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL0344-12-13596 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL-0327-13-7303 (1)<G>[niebies.]
019-PL-0327-13-7304 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0327-13-7309 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0327-13-7310 (0)<G>[niebies.]
022-PL-0327-13-7312 (1)<G>[niebies.]   023-PL-0327-13-7313 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0327-13-7315 (1)<G>[niebies.]
025-PL-0327-13-7317 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0327-13-7318 (0)<G>[c-pstra ]   027-PL-0327-13-7320 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL-0327-13-7321 (0)<G>[n-n-pst.]   029-PL-0327-13-7324 (1)<G>[ciemna  ]   030-PL-0327-13-7329 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL-0327-13-7330 (1)<G>[n-nakrap]   032-PL-0327-13-7336 (0)<G>[n-nakrap]   033-PL-0327-13-7337 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL-0327-13-7339 (0)<G>[n-nakrap]   035-PL-0327-13-7340 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-7348 (1)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-7351 (0)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7354 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-7357 (1)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-7359 (1)<G>[niebies.]   041-PL0343-13-17362 (1)<G>[niebies.]   042-PL0343-13-17368 (1)<G>[niebies.]
043-PL0343-13-17376 (1)<G>[niebies.]   044-PL0343-13-17378 (1)<G>[niebies.]   045-PL0343-13-17379 (0)<G>[niebies.]
046-PL0343-13-17380 (1)<G>[n-nakrap]   047-PL-0344-13- 153 (1)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    445 - ZANIECKI STANISLAW      dl.=19ř22'54.0" szer.=53ř07'25.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-08-1231 (0)<G>[n-nakrap]   002-PL0344-09-16256 (1)<G>[n-nakrap]   003-PL0344-09-16259 (1)<G>[niebies.]
004-PL0344-09-16283 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL0344-09-16288 (1)<G>[ciemna  ]   006-PL0344-09-19773 (1)<G>[niebies.]
007-PL0344-10-14946 (1)<G>[niebies.]   008-PL0344-10-14949 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-10-14950 (0)<G>[czerwona]
010-PL0344-10-23004 (0)<G>[ciemna  ]   011-PL0344-10-23014 (0)<G>[niebies.]   012-PL0344-10-23020 (1)<G>[ciemna  ]
013-PL0344-10-23032 (1)<G>[n-nakrap]   014-PL-0344-11-5869 (0)<G>[n-n-pst.]   015-PL-0344-11-5872 (0)<G>[niebies.]
016-PL-0344-11-5886 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL-0344-11-5888 (0)<G>[niebies.]   018-PL-0344-11-5892 (1)<G>[n-nakrap]
019-PL-OL-11-477746 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-OL-11-477755 (1)<G>[n-nakrap]   021-PL-0344-12-6142 (0)<G>[niebies.]
022-PL-0344-12-6734 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-12-11217 (1)<G>[ciemna  ]   024-PL0344-12-12906 (0)<G>[niebies.]
025-PL0344-12-12915 (1)<G>[niebies.]   026-PL0344-12-12916 (1)<G>[niebies.]   027-PL0344-12-12917 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL0344-12-12918 (1)<G>[niebies.]   029-PL0344-12-12934 (1)<G>[niebies.]   030-PL0344-12-12944 (1)<G>[c-pstra ]
031-PL0344-12-12947 (1)<G>[ciemna  ]   032-PL0344-12-12952 (0)<G>[ciemna  ]   033-PL0344-12-12956 (0)<G>[niebies.]
034-PL-0241-13-6002 (0)<G>[n-n-pst.]   035-PL-0327-13-7375 (1)<G>[n-nakrap]   036-PL-0327-13-7377 (1)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-7379 (0)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7380 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-7382 (0)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-7383 (0)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-7387 (1)<G>[ciemna  ]   042-PL-0327-13-7389 (0)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-7393 (0)<G>[n-nakrap]   044-PL-0327-13-7395 (0)<G>[n-n-pst.]   045-PL-0327-13-7398 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL-0327-13-7400 (0)<G>[ciemna  ]   047-PL-0327-13-7402 (1)<G>[ciemna  ]   048-PL-0327-13-7409 (1)<G>[n-nakrap]
049-PL-0327-13-7411 (0)<G>[niebies.]   050-PL-0327-13-7412 (1)<G>[niebies.]   051-PL-0327-13-7413 (1)<->[ciemna  ]
052-PL-0327-13-7416 (0)<->[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    447 - BANDROWSKA BEATA        dl.=19ř27'05.0" szer.=53ř15'55.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-05-1755 (1)<G>[niebies.]   002-PL-0319-05-1761 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0319-06- 120 (1)<G>[n-n-pst.]
004-PL-0319-07-1867 (1)<G>[niebies.]   005-PL-0319-08-3407 (1)<G>[n-n-pst.]   006-PL-0319-09-4579 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0319-09-4592 (1)<G>[niebies.]   008-PL-0319-09-4633 (0)<G>[niebies.]   009-PL-0319-09-4635 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0319-09-5074 (1)<G>[szpak   ]   011-PL-0319-09-6337 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL-042-09-16550 (0)<G>[niebies.]
013-PL-0319-10-1418 (0)<G>[czerwona]   014-PL-0319-10-3458 (0)<G>[n-pstra ]   015-PL-0319-10-5770 (1)<G>[szpak   ]
016-PL-0319-10-5771 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL-0319-10-6261 (0)<G>[niebies.]   018-PL-0319-10-6274 (1)<G>[niebies.]
019-PL-0319-10-6277 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0319-10-6278 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0319-11-2501 (1)<G>[n-pstra ]
022-PL-0319-11-2503 (1)<G>[niebies.]   023-PL-0319-11-2505 (1)<G>[plowa   ]   024-PL-0319-11-2507 (1)<G>[n-pstra ]
025-PL-0319-11-2508 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0319-11-2517 (1)<G>[niebies.]   027-PL-0319-11-2519 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0319-11-2546 (0)<G>[niebies.]   029-PL-0319-11-2552 (0)<G>[n-nakrap]   030-PL-0319-11-2554 (1)<G>[n-nakrap]
031-PL-0319-11-2555 (1)<G>[n-nakrap]   032-PL-0319-11-2551 (0)<G>[niebies.]   033-PL0282-11-11532 (1)<G>[ciemna  ]
034-PL0282-11-11534 (1)<G>[n-n-pst.]   035-PL-OL-11-351458 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL-0319-12-1801 (1)<G>[niebies.]
037-PL-0319-12-1802 (1)<G>[czerwona]   038-PL-0319-12-1808 (1)<G>[ciemna  ]   039-PL-0319-12-1814 (0)<G>[niebies.]
040-PL-0319-12-1816 (0)<G>[niebies.]   041-PL-0319-12-1825 (0)<G>[n-pstra ]   042-PL-0319-12-1827 (0)<G>[ciemna  ]
043-PL-0319-13-5013 (1)<G>[niebies.]   044-PL-0319-13-5015 (0)<G>[niebies.]   045-PL-0319-13-5017 (1)<G>[czerwona]
046-PL-0319-13-5028 (1)<G>[niebies.]   047-PL-0319-13-5032 (1)<G>[n-nakrap]   048-PL-0319-13-5040 (1)<G>[niebies.]
049-PL-0319-13-5046 (0)<G>[n-nakrap]   050-PL-0319-13-5056 (1)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    448 - LUGIEWICZ MARCIN        dl.=19ř35'15.0" szer.=53ř26'48.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-11-1817 (0)<G>[szpak   ]   002-PL-0319-11-1826 (1)<G>[n-nakrap]   003-PL-0319-11-1831 (0)<G>[n-pstra ]
004-PL-0319-11-1887 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-12- 332 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0319-12-1414 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0319-12-1432 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-12-1433 (0)<G>[szpak   ]   009-PL-0319-12-1443 (0)<G>[niebies.]
010-PL-0319-13-2009 (1)<G>[plowa   ]   011-PL-0319-13-2010 (0)<G>[c-pstra ]   012-PL-0319-13-2015 (0)<G>[niebies.]
013-PL-0319-13-2016 (1)<G>[niebies.]   014-PL-0319-13-2021 (0)<G>[n-nakrap]   015-PL-0319-13-2022 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL-0319-13-2023 (1)<G>[szpak   ]   017-PL-0319-13-2025 (1)<G>[plowa   ]   018-PL-0319-13-2030 (0)<G>[niebies.]
019-PL-0319-13-2037 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0319-13-2047 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0319-13-2058 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL-0319-13-2059 (1)<G>[czerwona]   023-PL-0319-13-2061 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0319-13-2062 (1)<G>[niebies.]
025-PL-0319-13-2068 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0319-13-2080 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL-0319-13-2083 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0319-13-2084 (0)<G>[niebies.]   029-PL-0319-13-2085 (1)<G>[niebies.]   030-PL-0319-13-2086 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0319-13-2090 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL-0319-13-2127 (1)<G>[ciemna  ]   033-PL-0319-13-2133 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL-0319-13-2146 (0)<G>[n-nakrap]   035-PL-0319-13-2147 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0319-13-2148 (0)<G>[niebies.]
037-PL-0319-13-2153 (0)<G>[n-nakrap]   038-PL-0319-13-2164 (0)<G>[n-nakrap]   039-PL-0319-13-2168 (0)<G>[ciemna  ]
040-PL-0319-13-2169 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0319-13-5480 (0)<G>[niebies.]   042-PL-042-13- 6249 (1)<G>[c-pstra ]
043-PL-0241-13-8013 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    449 - OLSZEWSKA JOANNA        dl.=19ř22'42.0" szer.=53ř16'14.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0166-10-5802 (0)<G>[niebies.]   002-PL-0166-10-5806 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0319-10- 722 (1)<G>[ciemna  ]
004-PL-0319-11-2015 (0)<G>[niebies.]   005-PL-0319-11-2024 (0)<G>[niebies.]   006-PL-0319-11-2031 (1)<G>[ciemna  ]
007-PL-0319-11-2033 (0)<G>[szpak   ]   008-PL-0319-11-2034 (0)<G>[czerwona]   009-PL-0319-11-2045 (0)<G>[n-pstra ]
010-PL-0319-11-2047 (1)<G>[plowa   ]   011-PL-0319-11-2077 (0)<G>[ciemna  ]   012-PL-035-11- 5752 (1)<G>[ciemna  ]
013-PL-035-11- 5769 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-10-17718 (1)<G>[czer-pst]   015-PL-0319-12-2263 (0)<G>[ciemna  ]
016-PL-0319-12-2276 (1)<G>[c-pstra ]   017-PL-0319-12-2277 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL-0319-12-2278 (0)<G>[n-nakrap]
019-PL-0319-12-2300 (1)<G>[niebies.]   020-PL-0319-12-2310 (1)<G>[szpak   ]   021-PL-0319-12-2312 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0319-12-2315 (1)<G>[ciemna  ]   023-PL-0319-12-2323 (1)<G>[niebies.]   024-PL-0319-12-2324 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0319-12-4271 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0319-12-4689 (0)<G>[ciemna  ]   027-PL-0319-12-4693 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0319-12-4696 (0)<G>[ciemna  ]   029-PL-0319-12-4699 (0)<G>[n-nakrap]   030-PL-0319-13-3701 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0319-13-3703 (1)<G>[n-pstra ]   032-PL-0319-13-3710 (0)<G>[niebies.]   033-PL-0319-13-3714 (0)<G>[ciemna  ]
034-PL-0319-13-3720 (0)<G>[niebies.]   035-PL-0319-13-3727 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0319-13-3734 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0319-13-3735 (0)<G>[czerwona]   038-PL-0319-13-3736 (0)<G>[n-nakrap]   039-PL-0319-13-3739 (1)<G>[niebies.]
040-PL-0319-13-3743 (0)<G>[n-pstra ]   041-PL-0319-13-3754 (0)<G>[czerwona]   042-PL-0319-13-3758 (1)<G>[n-nakrap]
043-PL-0319-13-3761 (0)<G>[n-pstra ]   044-PL-0319-13-3762 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL-0319-13-3772 (0)<G>[niebies.]
046-PL-0319-13-3773 (0)<G>[niebies.]   047-PL-0319-13-3776 (0)<G>[czerwona]   048-PL-0319-13-3779 (1)<G>[szpak   ]
049-PL-0319-13-3800 (0)<G>[niebies.]   050-PL-0319-13-3346 (1)<G>[niebies.]   051-PL-0319-13-3795 (0)<->[niebies.]
052-PL-0250-13-1955 (0)<->[niebies.]   053-PL-0250-13-1957 (1)<->[n-nakrap]   054-PL-0250-13-1964 (0)<->[n-nakrap]
055-PL-0319-11-2026 (1)<->[n-nakrap]   056-PL0344-13-10674 (0)<->[niebies.]   057-PL0344-13-13056 (1)<->[szpak   ]
058-PL0344-13-10118 (0)<->[n-pstra ]   059-PL-0344-13-2693 (1)<->[niebies.]   060-DV-09476-09-360 (0)<->[ciemna  ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450 - BARTNICKI FILIP         dl.=19ř18'23.0" szer.=53ř17'11.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-08-3005 (0)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-08-6805 (0)<G>[n-pstra ]   003-PL-0319-08-6867 (1)<G>[czerwona]
004-PL-0319-09- 490 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-09- 510 (0)<G>[niebies.]   006-PL-0319-09- 528 (0)<G>[c-pstra ]
007-PL-0319-09- 543 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-09- 545 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-0319-09- 556 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0319-09- 557 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL-0319-09- 559 (0)<G>[niebies.]   012-PL-0319-09- 576 (1)<G>[niebies.]
013-PL-0319-10- 281 (0)<G>[niebies.]   014-PL-0319-10- 294 (0)<G>[n-nakrap]   015-PL-0319-10- 372 (1)<G>[ciemna  ]
016-PL-OL-11-434106 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL-OL-11-434120 (0)<G>[n-pstra ]   018-PL-OL-11-434137 (0)<G>[n-nakrap]
019-PL-OL-11-434154 (0)<G>[niebies.]   020-PL-OL-11-434155 (0)<G>[n-n-pst.]   021-PL-OL-11-434160 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL-OL-11-434192 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL-OL-11-434201 (0)<G>[niebies.]   024-PL-OL-11-434202 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-OL-11-434225 (1)<G>[n-nakrap]   026-PL-OL-11-434252 (0)<G>[n-nakrap]   027-PL-0319-11-4609 (1)<G>[niebies.]
028-PL-0319-12-4013 (0)<G>[niebies.]   029-PL-0319-12-4014 (1)<G>[niebies.]   030-PL-0319-12-4025 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0319-12-4043 (1)<G>[niebies.]   032-PL-0319-12-4059 (0)<G>[n-nakrap]   033-PL-0319-12-4075 (1)<G>[n-n-pst.]
034-PL-0319-12-4077 (0)<G>[n-nakrap]   035-PL-0319-12-4084 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0319-12-4087 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0319-12-4098 (0)<G>[n-nakrap]   038-PL-0319-12-4102 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0319-12-4125 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL-0319-12-4126 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0319-12-4127 (0)<G>[n-nakrap]   042-PL-0319-12-4144 (0)<G>[ciemna  ]
043-PL-0319-12-4147 (0)<G>[niebies.]   044-PL-0319-12-5004 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL-0319-12-5013 (0)<G>[ciemna  ]
046-PL-0319-12-5020 (0)<G>[niebies.]   047-PL-0319-12-5029 (0)<G>[niebies.]   048-PL-0319-12-5075 (1)<G>[n-pstra ]
049-PL-0319-12-5082 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL-0319-12-5090 (1)<G>[niebies.]   051-PL-0319-05-4108 (0)<->[niebies.]
052-PL-0319-06-5158 (0)<->[niebies.]   053-PL-0319-07- 619 (0)<->[ciemna  ]   054-PL-0319-08-3009 (0)<->[ciemna  ]
055-PL-0319-08-3088 (0)<->[niebies.]   056-PL-0319-09- 424 (0)<->[n-nakrap]   057-PL-0319-09- 447 (0)<->[niebies.]
058-PL-0319-09- 521 (1)<->[ciemna  ]   059-PL-0319-09- 527 (1)<->[n-n-pst.]   060-PL-0319-09- 584 (1)<->[n-nakrap]
061-PL-0319-09- 589 (1)<->[czerwona]   062-PL-0319-10- 209 (1)<->[niebies.]   063-PL-0319-10- 252 (1)<->[ciemna  ]
064-PL-0319-10- 257 (1)<->[ciemna  ]   065-PL-0319-10- 259 (1)<->[n-n-pst.]   066-PL-0319-10- 392 (1)<->[n-nakrap]
067-PL-OL-11-434135 (0)<->[niebies.]   068-PL-OL-11-434162 (1)<->[n-nakrap]   069-PL-OL-11-434167 (0)<->[ciemna  ]
070-PL-OL-11-434177 (1)<->[n-nakrap]   071-PL-OL-11-434184 (0)<->[niebies.]   072-PL-OL-11-434185 (1)<->[ciemna  ]
073-PL-OL-11-434196 (1)<->[niebies.]   074-PL-OL-11-434253 (1)<->[ciemna  ]   075-PL-0319-11-4613 (1)<->[n-nakrap]
076-PL-0319-11-4790 (0)<->[n-pstra ]   077-PL-0319-11-5736 (0)<->[n-nakrap]   078-PL-0319-12-4017 (0)<->[niebies.]
079-PL-0319-12-4021 (0)<->[niebies.]   080-PL-0319-12-4024 (1)<->[n-nakrap]   081-PL-0319-12-4026 (0)<->[n-nakrap]
082-PL-0319-12-4041 (1)<->[n-nakrap]   083-PL-0319-12-4053 (1)<->[n-nakrap]   084-PL-0319-12-4086 (0)<->[n-nakrap]
085-PL-0319-12-4091 (0)<->[niebies.]   086-PL-0319-12-4092 (1)<->[n-nakrap]   087-PL-0319-12-4100 (0)<->[n-nakrap]
088-PL-0319-12-4101 (0)<->[niebies.]   089-PL-0319-12-4103 (1)<->[n-nakrap]   090-PL-0319-12-4120 (1)<->[n-nakrap]
091-PL-0319-12-4123 (0)<->[n-nakrap]   092-PL-0319-12-4136 (0)<->[n-nakrap]   093-PL-0319-12-4143 (0)<->[n-nakrap]
094-PL-0319-12-4150 (1)<->[niebies.]   095-PL-0319-12-5008 (1)<->[ciemna  ]   096-PL-0319-12-5017 (1)<->[n-nakrap]
097-PL-0319-12-5032 (1)<->[n-nakrap]   098-PL-0319-12-5046 (0)<->[n-nakrap]   099-PL-0319-12-5062 (1)<->[niebies.]
100-PL-0319-12-5097 (0)<->[czerwona]   101-PL-0319-12-5098 (0)<->[ciemna  ]   102-PL-0319-12-5243 (0)<->[ciemna  ]
103-PL-0241-12-7023 (0)<->[niebies.]   104-PL-0319-13-   4 (1)<->[niebies.]   105-PL-0319-13-   5 (0)<->[n-n-pst.]
106-PL-0319-13-   6 (1)<->[niebies.]   107-PL-0319-13-   7 (1)<->[n-pstra ]   108-PL-0319-13-  12 (1)<->[n-nakrap]
109-PL-0319-13-  13 (1)<->[n-nakrap]   110-PL-0319-13-  14 (0)<->[n-nakrap]   111-PL-0319-13-  19 (1)<->[n-nakrap]
112-PL-0319-13-  21 (1)<->[niebies.]   113-PL-0319-13-  22 (1)<->[niebies.]   114-PL-0319-13-  31 (0)<->[niebies.]
115-PL-0319-13-  32 (0)<->[n-nakrap]   116-PL-0319-13-  34 (0)<->[niebies.]   117-PL-0319-13-  36 (0)<->[n-nakrap]
118-PL-0319-13-  39 (1)<->[n-nakrap]   119-PL-0319-13-  40 (1)<->[niebies.]   120-PL-0319-13-  41 (0)<->[n-nakrap]
121-PL-0319-13-  42 (1)<->[n-nakrap]   122-PL-0319-13-  43 (0)<->[n-nakrap]   123-PL-0319-13-  44 (1)<->[n-nakrap]
124-PL-0319-13-  45 (1)<->[niebies.]   125-PL-0319-13-  48 (0)<->[n-nakrap]   126-PL-0319-13-  49 (0)<->[n-nakrap]
127-PL-0319-13-  51 (0)<->[n-nakrap]   128-PL-0319-13-  52 (0)<->[n-nakrap]   129-PL-0319-13-  54 (1)<->[ciemna  ]
130-PL-0319-13-  55 (0)<->[n-nakrap]   131-PL-0319-13-  56 (0)<->[n-nakrap]   132-PL-0319-13-  57 (1)<->[n-pstra ]
133-PL-0319-13-  58 (1)<->[n-nakrap]   134-PL-0319-13-  60 (0)<->[n-pstra ]   135-PL-0319-13-  62 (1)<->[niebies.]
136-PL-0319-13-  63 (1)<->[n-nakrap]   137-PL-0319-13-  64 (1)<->[n-nakrap]   138-PL-0319-13-  66 (0)<->[niebies.]
139-PL-0319-13-  67 (0)<->[niebies.]   140-PL-0319-13-  68 (1)<->[niebies.]   141-PL-0319-13-  73 (0)<->[c-pstra ]
142-PL-0319-13-  76 (0)<->[n-nakrap]   143-PL-0319-13-  77 (0)<->[n-nakrap]   144-PL-0319-13-  80 (0)<->[niebies.]
145-PL-0319-13-  81 (0)<->[niebies.]   146-PL-0319-13-  84 (1)<->[n-nakrap]   147-PL-0319-13-  85 (0)<->[n-nakrap]
148-PL-0319-13-  87 (1)<->[n-nakrap]   149-PL-0319-13-  88 (0)<->[ciemna  ]   150-PL-0319-13-  89 (0)<->[n-nakrap]
151-PL-0319-13-  90 (1)<->[czerwona]   152-PL-0319-13-  91 (0)<->[n-nakrap]   153-PL-0319-13-  94 (0)<->[ciemna  ]
154-PL-0319-13- 103 (1)<->[n-nakrap]   155-PL-0319-13- 104 (0)<->[n-nakrap]   156-PL-0319-13- 107 (0)<->[n-nakrap]
157-PL-0319-13- 108 (0)<->[niebies.]   158-PL-0319-13- 111 (1)<->[n-nakrap]   159-PL-0319-13- 115 (1)<->[niebies.]
160-PL-0319-13- 118 (0)<->[ciemna  ]   161-PL-0319-13- 123 (1)<->[n-nakrap]   162-PL-0319-13- 128 (1)<->[niebies.]
163-PL-0319-13- 130 (0)<->[ciemna  ]   164-PL-0319-13- 131 (0)<->[ciemna  ]   165-PL-0319-13- 133 (0)<->[ciemna  ]
166-PL-0319-13- 135 (0)<->[n-nakrap]   167-PL-0319-13- 136 (0)<->[n-nakrap]   168-PL-0319-13- 138 (0)<->[n-nakrap]
169-PL-0319-13- 139 (0)<->[n-nakrap]   170-PL-0319-13- 140 (1)<->[n-nakrap]   171-PL-0319-13- 146 (1)<->[n-nakrap]
172-PL-0319-13- 147 (1)<->[n-nakrap]   173-PL-0319-13- 148 (1)<->[n-nakrap]   174-PL-0319-13- 149 (0)<->[niebies.]
175-PL-0319-13- 150 (1)<->[niebies.]   176-PL-0319-13- 151 (0)<->[n-nakrap]   177-PL-0319-13- 152 (0)<->[niebies.]
178-PL-0319-13- 153 (0)<->[n-nakrap]   179-PL-0319-13- 154 (0)<->[ciemna  ]   180-PL-0319-13- 162 (1)<->[niebies.]
181-PL-0319-13- 163 (0)<->[niebies.]   182-PL-0319-13- 166 (1)<->[plowa   ]   183-PL-0319-13- 167 (0)<->[n-nakrap]
184-PL-0319-13- 168 (1)<->[niebies.]   185-PL-0319-13- 170 (0)<->[niebies.]   186-PL-0319-13- 171 (0)<->[n-nakrap]
187-PL-0319-13- 172 (1)<->[n-nakrap]   188-PL-0319-13- 176 (0)<->[niebies.]   189-PL-0319-13- 188 (0)<->[n-nakrap]
190-PL-0319-13- 190 (0)<->[n-nakrap]   191-PL-0319-13- 194 (0)<->[n-pstra ]   192-PL-0319-13- 198 (1)<->[n-n-pst.]
193-PL-0319-13-4051 (1)<->[niebies.]   194-PL-0319-13-4054 (1)<->[ciemna  ]   195-PL-0319-13-4061 (1)<->[n-nakrap]
196-PL-0319-13-4063 (1)<->[niebies.]   197-PL-0319-13-4064 (1)<->[niebies.]   198-PL-0319-13-4067 (0)<->[n-pstra ]
199-PL-0319-13-4074 (1)<->[ciemna  ]   200-PL-0319-13-4076 (1)<->[niebies.]   201-PL-0319-13-4077 (1)<->[n-nakrap]
202-PL-0319-13-4083 (1)<->[niebies.]   203-PL-0319-13-6704 (0)<->[ciemna  ]   204-PL-0319-13-6711 (0)<->[n-nakrap]
205-PL-0319-13-6712 (1)<->[n-nakrap]   206-PL-0319-13-6713 (1)<->[n-nakrap]   207-PL-0319-13-6718 (0)<->[n-nakrap]
208-PL-0319-13-6719 (1)<->[niebies.]   209-PL-0319-13-6720 (1)<->[n-nakrap]   210-PL-0272-13-5818 (0)<->[czerwona]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451 - RUTKOWSKI KAZIMIERZ     dl.=19ř27'02.0" szer.=53ř22'08.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0144-07-7608 (0)<G>[czerwona]   002-PL0344-08-20711 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0124-09- 399 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL0326-09-18715 (0)<G>[biala   ]   005-PL-0319-11-2429 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0319-11-2437 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0319-12-2825 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL-0319-12-2827 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-0319-12-2831 (0)<G>[niebies.]
010-PL-0319-12-2830 (0)<G>[n-pstra ]   011-PL-0319-12-2837 (0)<G>[czerwona]   012-PL-0319-12-3826 (1)<G>[n-nakrap]
013-PL-0319-12-3836 (1)<G>[ciemna  ]   014-PL-0319-12-1089 (1)<G>[n-pstra ]   015-PL-0319-12-1090 (1)<G>[ciemna  ]
016-PL-0319-12-4595 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL-0319-12-4596 (1)<G>[n-pstra ]   018-PL-0319-13- 405 (1)<G>[n-pstra ]
019-PL-0319-13- 410 (0)<G>[n-pstra ]   020-PL-0319-13- 411 (1)<G>[ciemna  ]   021-PL-0319-13- 416 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0319-13- 428 (0)<G>[niebies.]   023-PL-0319-13- 447 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0319-13-4205 (0)<G>[n-pstra ]
025-PL-0319-13-4484 (0)<G>[n-pstra ]   026-PL-0319-13-4485 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    452 - NADOLSKI KAROLiWIESLAW  dl.=19ř23'34.0" szer.=53ř09'59.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-DV-03070-07-300 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-07-2738 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL-0319-08-2271 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0319-08-2272 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-08-2299 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0319-09-3657 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0319-09-3672 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL-0319-09-3688 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-0319-10-4109 (1)<G>[niebies.]
010-PL-0319-10-4111 (0)<G>[niebies.]   011-PL-0319-10-4112 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL-0319-10-4114 (1)<G>[niebies.]
013-PL-0319-10-4118 (1)<G>[niebies.]   014-PL-0319-10-4125 (0)<G>[niebies.]   015-PL-0344-10-1083 (1)<G>[niebies.]
016-PL-0319-11-4573 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL-0319-11-4576 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL-0319-11-4586 (0)<G>[niebies.]
019-PL-0319-11-4587 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-0319-11-4588 (1)<G>[n-nakrap]   021-PL-0319-11-4592 (0)<G>[niebies.]
022-PL-0319-11-4599 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL-0319-12- 953 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0319-12- 959 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0319-12- 963 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0319-12- 968 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL-0319-12- 970 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0319-12- 973 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL-0319-12- 985 (1)<G>[niebies.]   030-PL-0319-12- 987 (1)<G>[n-pstra ]
031-PL-0319-12- 988 (0)<G>[n-n-pst.]   032-PL-0319-12-4610 (1)<G>[n-pstra ]   033-PL-0319-13-2506 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL-0319-13-2507 (0)<G>[niebies.]   035-PL-0319-13-2509 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL-0319-13-2510 (1)<G>[n-nakrap]
037-PL-0319-13-2513 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0319-13-2514 (1)<G>[n-nakrap]   039-PL-0319-13-2515 (1)<G>[niebies.]
040-PL-0319-13-2516 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0319-13-2517 (0)<G>[n-n-pst.]   042-PL-0319-13-2518 (1)<G>[ciemna  ]
043-PL-0319-13-2522 (1)<G>[n-nakrap]   044-PL-0319-13-2524 (0)<G>[niebies.]   045-PL-0319-13-2525 (0)<G>[n-nakrap]
046-PL-0319-13-2528 (0)<G>[n-pstra ]   047-PL-0319-13-2534 (0)<G>[niebies.]   048-PL-0319-13-2544 (1)<G>[n-nakrap]
049-PL-0319-13-2546 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL-0319-13-2548 (1)<G>[n-nakrap]   051-PL-0319-07-2736 (0)<->[n-nakrap]
052-PL-0319-13-2503 (1)<->[niebies.]   053-PL-0319-13-2504 (1)<->[n-nakrap]   054-PL-0319-13-2508 (0)<->[n-nakrap]
055-PL-0319-13-2512 (0)<->[n-nakrap]   056-PL-0319-13-2520 (1)<->[n-nakrap]   057-PL-0319-13-2523 (0)<->[niebies.]
058-PL-0319-13-2529 (1)<->[niebies.]   059-PL-0319-13-2533 (0)<->[niebies.]   060-PL-0319-13-2540 (0)<->[niebies.]
061-PL-0319-13-2547 (0)<->[n-nakrap]   062-PL-0319-13-5198 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    453 - LAPKIEWICZ ADAM         dl.=19ř22'28.0" szer.=53ř09'41.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-10-11505 (1)<G>[c-pstra ]   002-PL0344-10-11517 (1)<G>[niebies.]   003-PL0344-10-11530 (0)<G>[ciemna  ]
004-PL-0319-11-3429 (0)<G>[ciemna  ]   005-PL0432-11-14103 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0243-12- 774 (0)<G>[ciemna  ]
007-PL-0319-12-3861 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-12-3863 (1)<G>[niebies.]   009-PL-0319-12-3864 (1)<G>[n-n-pst.]
010-PL-0319-12-4601 (0)<G>[niebies.]   011-PL-0319-12-4608 (0)<G>[n-nakrap]   012-PL-0319-12-4630 (0)<G>[niebies.]
013-PL-0384-12-1706 (0)<G>[niebies.]   014-PL-05-13-  4163 (0)<G>[n-n-pst.]   015-PL-0319-13-2232 (0)<G>[ciemna  ]
016-PL-0319-13-2236 (0)<G>[plowa   ]   017-PL-0319-13-2239 (0)<G>[niebies.]   018-PL-0319-13-2244 (0)<G>[plowa   ]
019-PL-0319-13-2246 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-0319-13-2249 (1)<G>[niebies.]   021-PL-0319-13-2258 (1)<G>[n-pstra ]
022-PL-0319-13-2260 (1)<G>[niebies.]   023-PL-0319-13-2269 (0)<G>[ciemna  ]   024-PL-0319-13-2280 (0)<G>[n-nakrap]
025-PL-0319-13-2292 (1)<G>[czerwona]   026-PL-0319-13-2295 (1)<G>[niebies.]   027-PL-0319-13-2296 (1)<G>[niebies.]
028-PL-0319-13-2297 (1)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(s10h(s3T&l0H2014.04.19, 18:52:56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401 - BIENKOWSKI IRENEUSZ     dl.=19ř36'37.0" szer.=53ř14'35.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-BELG-07-6398536 (0)<G>[n-n-pst.]   002-PL0344-08-21391 (0)<G>[niebies.]   003-PL-0327-09-1492 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-10-2457 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL0344-11-13652 (1)<G>[n-n-pst.]   006-PL-01-12-  4745 (1)<G>[n-nakrap]
007-PL0281-12-12641 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL0344-12-21748 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-12-21765 (1)<G>[niebies.]
010-PL0344-12-21783 (1)<G>[n-nakrap]   011-PL0344-12-21790 (0)<G>[ciemna  ]   012-PL-0344-13-4554 (0)<G>[n-nakrap]
013-PL-0319-13-5667 (0)<G>[n-n-pst.]   014-PL-0327-13-7983 (0)<G>[niebies.]   015-PL0225-13-10438 (0)<G>[niebies.]
016-PL0225-13-10441 (0)<G>[niebies.]   017-PL0343-13-17101 (0)<G>[niebies.]   018-PL0343-13-17103 (0)<G>[c-pstra ]
019-PL0343-13-17104 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL0343-13-17105 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL0343-13-17109 (1)<G>[niebies.]
022-PL0343-13-17110 (1)<G>[ciemna  ]   023-PL0343-13-17111 (0)<G>[niebies.]   024-PL0343-13-17114 (0)<G>[n-nakrap]
025-PL0343-13-17115 (1)<G>[n-nakrap]   026-PL0343-13-17116 (1)<G>[niebies.]   027-PL0343-13-17121 (0)<G>[niebies.]
028-PL0343-13-17122 (1)<G>[niebies.]   029-PL0343-13-17123 (0)<G>[niebies.]   030-PL0343-13-17133 (1)<G>[niebies.]
031-PL0343-13-17136 (1)<G>[n-pstra ]   032-PL0343-13-17155 (0)<G>[niebies.]   033-PL0343-13-17156 (1)<G>[n-n-pst.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402 - LAPS ARKADIUSZ          dl.=19ř26'27.0" szer.=53ř10'53.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0320-04-8744 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL0368-05-21159 (1)<G>[n-nakrap]   003-PL-0319-06-1583 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL-0319-06-3403 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-08-3234 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL-0319-08-3266 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0319-08-3309 (0)<G>[n-n-pst.]   008-PL-0319-09-3280 (0)<G>[szpak   ]   009-PL-0319-09-4794 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0319-09-5086 (0)<G>[plowa   ]   011-PL-0319-10-3817 (0)<G>[n-pstra ]   012-PL-0319-10-3819 (1)<G>[plowa   ]
013-PL-0319-10-3820 (0)<G>[c-pstra ]   014-PL-0319-10-3821 (0)<G>[n-nakrap]   015-PL-0319-10-3840 (0)<G>[n-nakrap]
016-PL0344-11-13864 (0)<G>[plowa   ]   017-PL0344-11-13876 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-11-13877 (0)<G>[ciemna  ]
019-PL0327-12-10485 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL0327-12-10487 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL0327-12-10493 (0)<G>[niebies.]
022-PL0327-12-10497 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL0327-12-10503 (1)<G>[niebies.]   024-PL0327-12-10507 (1)<G>[niebies.]
025-PL0327-12-10509 (0)<G>[n-nakrap]   026-PL0327-12-10513 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL0327-12-10514 (1)<G>[szpak   ]
028-PL0327-12-10519 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL0327-12-10520 (1)<G>[n-n-pst.]   030-PL0327-12-10524 (1)<G>[n-n-pst.]
031-PL0327-12-10528 (0)<G>[niebies.]   032-PL0327-12-10529 (1)<G>[ciemna  ]   033-PL0327-12-10552 (0)<G>[szpak   ]
034-PL0327-12-10554 (1)<G>[n-nakrap]   035-PL0327-12-10590 (1)<G>[n-nakrap]   036-PL0327-12-10593 (1)<G>[n-nakrap]
037-PL0327-12-10598 (1)<G>[ciemna  ]   038-PL0343-13-17025 (0)<G>[ciemna  ]   039-PL0343-13-17027 (0)<G>[n-n-pst.]
040-PL0343-13-17029 (0)<G>[n-nakrap]   041-PL0343-13-17037 (1)<G>[n-nakrap]   042-PL0343-13-17045 (0)<G>[szpak   ]
043-PL0343-13-17046 (0)<G>[n-nakrap]   044-PL0343-13-17047 (0)<G>[niebies.]   045-PL0343-13-17050 (0)<G>[n-pstra ]
046-PL0343-13-17053 (0)<G>[szpak   ]   047-PL0343-13-17054 (0)<G>[plowa   ]   048-PL0343-13-17060 (0)<G>[czerwona]
049-PL0343-13-17062 (0)<G>[n-nakrap]   050-PL0343-13-17063 (1)<G>[ciemna  ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403 - BOROWSKI WIESLAW        dl.=19ř25'49.0" szer.=53ř10'18.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-10- 530 (1)<G>[niebies.]   002-PL-0344-10- 533 (0)<G>[niebies.]   003-PL0344-08-21218 (1)<G>[niebies.]
004-PL0344-08-21257 (1)<G>[niebies.]   005-PL-0344-06-2080 (1)<G>[niebies.]   006-PL-0344-10-2219 (1)<G>[niebies.]
007-PL0327-12-12405 (0)<G>[niebies.]   008-PL0327-12-12409 (1)<G>[niebies.]   009-PL0327-12-12421 (0)<G>[niebies.]
010-PL0327-12-12424 (0)<G>[niebies.]   011-PL0327-12-12426 (0)<G>[niebies.]   012-PL0327-12-12430 (1)<G>[niebies.]
013-PL0327-12-12432 (0)<G>[niebies.]   014-PL0327-12-12439 (1)<G>[niebies.]   015-PL0327-12-12443 (1)<G>[niebies.]
016-PL0327-12-12456 (0)<G>[niebies.]   017-PL0327-12-12457 (0)<G>[niebies.]   018-PL0327-12-12461 (0)<G>[niebies.]
019-PL0327-12-12466 (0)<G>[niebies.]   020-PL0327-12-12474 (0)<G>[niebies.]   021-PL-039-11-13221 (1)<G>[niebies.]
022-PL0344-11-13478 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-11-13479 (1)<G>[niebies.]   024-PL0344-11-13500 (0)<G>[niebies.]
025-PL0344-11-13519 (1)<G>[niebies.]   026-PL0344-11-13524 (1)<G>[niebies.]   027-PL-0327-13-6802 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-6804 (1)<G>[niebies.]   029-PL-0327-13-6807 (0)<G>[niebies.]   030-PL-0327-13-6808 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-6809 (0)<G>[niebies.]   032-PL-0327-13-6810 (0)<G>[niebies.]   033-PL-0327-13-6812 (1)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-6821 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-6826 (0)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-6831 (0)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-6832 (0)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-6838 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-6840 (0)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-6845 (0)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-6847 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-6853 (1)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-6854 (1)<G>[niebies.]   044-PL-0327-13-6855 (1)<G>[niebies.]   045-PL-0327-13-6857 (1)<G>[niebies.]
046-PL-0327-13-6861 (1)<G>[niebies.]   047-PL-0327-13-6868 (0)<G>[niebies.]   048-PL-0344-09-7705 (0)<G>[niebies.]
049-PL-0344-09-7741 (0)<G>[niebies.]   050-PL-0344-09-7778 (0)<G>[niebies.]   051-PL-0344-09-7790 (0)<->[niebies.]
052-PL-OL-11-477810 (1)<->[niebies.]   053-PL-0344-05-8000 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404 - BRZEZINSKI JACEK        dl.=19ř37'25.0" szer.=53ř08'50.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-10- 432 (1)<G>[niebies.]   002-PL0344-12-20801 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL0344-12-20807 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-12-20809 (0)<G>[niebies.]   005-PL0344-12-20813 (1)<G>[niebies.]   006-PL0344-12-20814 (0)<G>[n-pstra ]
007-PL0344-12-20826 (1)<G>[ciemna  ]   008-PL0344-12-20832 (1)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-12-20834 (1)<G>[czerwona]
010-PL0344-12-20839 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL0344-12-20840 (0)<G>[n-nakrap]   012-PL0344-12-20866 (0)<G>[n-nakrap]
013-PL0344-12-20868 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-20870 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0344-11-14103 (1)<G>[niebies.]
016-PL0344-11-14104 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-11-14120 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-11-14130 (1)<G>[ciemna  ]
019-PL0344-11-14134 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL0344-11-14143 (1)<G>[niebies.]   021-PL0344-11-14146 (0)<G>[ciemna  ]
022-PL0344-11-14153 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL-0344-09-6840 (1)<G>[ciemna  ]   024-PL-0327-13-7424 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0327-13-7425 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0327-13-7427 (0)<G>[n-nakrap]   027-PL-0327-13-7429 (0)<G>[n-pstra ]
028-PL-0327-13-7430 (0)<G>[ciemna  ]   029-PL-0327-13-7432 (0)<G>[n-nakrap]   030-PL-0327-13-7434 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-7437 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL-0327-13-7440 (0)<G>[niebies.]   033-PL-0327-13-7441 (1)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-7443 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-7446 (1)<G>[n-nakrap]   036-PL-0327-13-7447 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-7450 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0327-13-7451 (1)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-7456 (1)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-7458 (1)<G>[n-nakrap]   041-PL-0327-13-7461 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-7464 (1)<G>[ciemna  ]
043-PL-0327-13-7465 (0)<G>[ciemna  ]   044-PL-0327-13-7467 (0)<G>[n-nakrap]   045-PL-0327-13-7468 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL-0327-13-7470 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405 - BRZEZICKI STANISLAW     dl.=19ř24'58.0" szer.=53ř15'04.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-06-1935 (1)<G>[czerwona]   002-PL0344-08-21470 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL0344-08-20831 (0)<G>[niebies.]
004-PL0344-08-21484 (1)<G>[niebies.]   005-PL-0344-09-8465 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL-0344-09-8452 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0344-10-3142 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL-0344-10-3131 (1)<G>[niebies.]   009-PL-0344-10-2661 (1)<G>[n-nakrap]
010-PL-0344-10-2687 (1)<G>[n-nakrap]   011-PL-0319-10-  83 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL0344-11-14452 (0)<G>[ciemna  ]
013-PL0344-11-14436 (1)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-11-14457 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0344-12-21654 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL0344-12-21664 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL0344-12-21662 (0)<G>[n-nakrap]   018-PL0344-12-13670 (1)<G>[niebies.]
019-PL0344-12-12070 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL0344-12-12017 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL0344-12-12031 (1)<G>[niebies.]
022-PL-0327-13-7151 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL-0327-13-7123 (1)<G>[n-nakrap]   024-PL-0327-13-7132 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0327-13-7118 (0)<G>[n-nakrap]   026-PL-0327-13-7138 (0)<G>[niebies.]   027-PL-0327-13-7128 (0)<G>[czerwona]
028-PL-0327-13-7122 (0)<G>[n-nakrap]   029-PL-0327-13-7101 (0)<G>[plowa   ]   030-PL-0327-13-8833 (0)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-8834 (1)<G>[niebies.]   032-PL-0327-13-8831 (0)<G>[n-nakrap]   033-PL-0327-13-8802 (0)<G>[czerwona]
034-PL-0327-13-8801 (1)<G>[czerwona]   035-PL-0327-13-8806 (1)<G>[czerwona]   036-PL-0327-13-8828 (1)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-8809 (1)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-8830 (0)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-8821 (0)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    408 - GRANICA JAROSLAW        dl.=19ř24'14.0" szer.=53ř15'08.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-10-  20 (0)<G>[n-nakrap]   002-BELG-09-5070706 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0344-10-1111 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-10-1157 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-10-1640 (0)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-08-21749 (1)<G>[czerwona]
007-PL0327-12-12005 (0)<G>[niebies.]   008-PL0327-12-12011 (1)<G>[niebies.]   009-PL0327-12-12013 (1)<->[niebies.]
010-PL0327-12-12018 (1)<G>[niebies.]   011-PL0327-12-12022 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL0327-12-12026 (0)<G>[n-nakrap]
013-PL0327-12-12032 (1)<->[c-pstra ]   014-PL0327-12-12038 (0)<G>[n-pstra ]   015-PL0327-12-12043 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL0327-12-12061 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL0327-12-12063 (1)<G>[ciemna  ]   018-PL0327-12-12069 (0)<->[n-nakrap]
019-PL0327-12-12073 (1)<G>[niebies.]   020-PL0327-12-12084 (0)<->[niebies.]   021-PL0327-12-12091 (0)<G>[c-pstra ]
022-PL0327-12-12098 (0)<G>[niebies.]   023-PL0327-12-12116 (1)<->[n-pstra ]   024-PL0327-12-12117 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL0327-12-12119 (0)<G>[niebies.]   026-PL0327-12-12129 (0)<->[pl-pstra]   027-PL0327-12-12133 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL0327-12-12140 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL0327-12-12143 (1)<G>[pl-pstra]   030-PL0327-12-12145 (1)<G>[niebies.]
031-PL0327-12-12150 (1)<->[niebies.]   032-PL0327-12-12179 (1)<->[niebies.]   033-PL-078-11- 2213 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL0344-08-22330 (1)<G>[n-nakrap]   035-PL-0344-10-2593 (0)<->[plowa   ]   036-PL-0344-10-2620 (0)<G>[n-n-pst.]
037-PL-0344-10-2621 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL-0344-10-2627 (0)<->[niebies.]   039-PL-0344-10-2646 (1)<G>[n-nakrap]
040-PL-0344-10-2664 (0)<G>[n-nakrap]   041-PL-0344-10-2678 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0344-10-2679 (1)<G>[niebies.]
043-PL-0344-10-2681 (0)<G>[niebies.]   044-PL-0344-10-2682 (1)<G>[niebies.]   045-PL-0344-10-2803 (0)<->[niebies.]
046-PL-0344-10-2804 (0)<->[niebies.]   047-PL-0344-10-2809 (1)<->[n-nakrap]   048-PL-0344-10-2816 (1)<->[ciemna  ]
049-PL-0344-10-2854 (0)<G>[czerwona]   050-PL-0344-10-2855 (0)<->[niebies.]   051-PL-0319-13-3856 (1)<->[n-nakrap]
052-PL-078-13- 4080 (0)<->[n-nakrap]   053-PL-0327-13-7104 (0)<G>[n-nakrap]   054-PL-0327-13-7106 (1)<->[niebies.]
055-PL-0327-13-7116 (1)<G>[czerwona]   056-PL-0327-13-7120 (0)<->[n-nakrap]   057-PL-0327-13-7124 (1)<->[n-nakrap]
058-PL-0327-13-7127 (0)<G>[niebies.]   059-PL-0327-13-7134 (1)<->[czerwona]   060-PL-0327-13-7141 (1)<->[niebies.]
061-PL-0327-13-7148 (0)<G>[niebies.]   062-PL-0327-13-7152 (1)<->[niebies.]   063-PL-0327-13-7163 (1)<G>[niebies.]
064-PL-0327-13-7168 (0)<G>[niebies.]   065-PL-0327-13-7172 (1)<->[czerwona]   066-PL-0327-13-7186 (1)<->[niebies.]
067-PL-0327-13-7187 (1)<->[niebies.]   068-PL-0327-13-7190 (1)<->[n-n-pst.]   069-PL-0327-13-7197 (0)<G>[niebies.]
070-PL-0327-13-7205 (1)<->[n-pstra ]   071-PL-0327-13-7208 (1)<->[n-pstra ]   072-PL-0327-13-7209 (1)<->[czar-pst]
073-PL-0327-13-7215 (0)<G>[niebies.]   074-PL-0327-13-7217 (0)<G>[niebies.]   075-PL-0327-13-7225 (0)<G>[niebies.]
076-PL-0327-13-7246 (0)<->[niebies.]   077-PL-0327-13-7254 (1)<->[pl-pstra]   078-PL0344-07-17680 (0)<->[ciemna  ]
079-PL-OL-11-477854 (1)<G>[niebies.]   080-PL-OL-11-477863 (1)<G>[n-pstra ]   081-PL-OL-11-477896 (1)<G>[niebies.]
082-PL-055-13- 8711 (0)<->[niebies.]   083-PL-055-13- 8714 (0)<->[niebies.]   084-PL-078-11- 9005 (0)<G>[n-nakrap]
085-PL-0344-09-9226 (1)<->[niebies.]   086-PL-0344-09-9290 (1)<G>[czerwona]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412 - GRONOWSKI ZDZISLAW      dl.=19ř24'17.0" szer.=53ř14'43.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-12-20101 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL0344-12-20102 (1)<G>[n-nakrap]   003-PL0344-12-20115 (0)<G>[n-n-pst.]
004-PL0344-12-20121 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL0344-12-20127 (1)<G>[niebies.]   006-PL0344-12-20132 (0)<G>[n-n-pst.]
007-PL0344-12-20134 (0)<G>[niebies.]   008-PL0344-12-20138 (1)<G>[ciemna  ]   009-PL0344-12-20160 (0)<G>[n-pstra ]
010-PL0344-12-20165 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL0344-12-20167 (0)<G>[n-nakrap]   012-PL0344-12-20171 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-20195 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-20204 (0)<G>[n-pstra ]   015-PL0344-12-20208 (1)<G>[plowa   ]
016-PL-0244-13- 517 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL-042-11-11651 (1)<G>[szpak   ]   018-PL-0344-10-1818 (1)<G>[n-nakrap]
019-PL0344-08-21859 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0344-10-1882 (1)<G>[ciemna  ]   021-PL-042-13-12840 (1)<G>[c-pstra ]
022-PL-0344-10-2914 (1)<G>[szpak   ]   023-PL0344-12-13049 (1)<G>[n-n-pst.]   024-PL0344-12-13056 (0)<G>[n-nakrap]
025-PL-0344-10-3998 (0)<G>[niebies.]   026-PL0344-11-14601 (1)<G>[czerwona]   027-PL0344-11-14605 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL0344-11-14606 (0)<G>[n-nakrap]   029-PL0344-11-14616 (0)<G>[ciemna  ]   030-PL0344-11-14617 (1)<G>[ciemna  ]
031-PL0344-11-14636 (1)<G>[niebies.]   032-PL0344-11-14653 (0)<G>[c-pstra ]   033-PL0344-11-14656 (0)<G>[niebies.]
034-PL0344-11-14670 (0)<G>[niebies.]   035-PL0344-11-14673 (1)<G>[n-nakrap]   036-PL0344-11-14683 (1)<G>[niebies.]
037-PL0339-13-16851 (1)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7673 (0)<G>[n-nakrap]   039-PL-0327-13-7674 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-7681 (0)<G>[ciemna  ]   041-PL-0327-13-7683 (1)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-7701 (0)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-7702 (1)<G>[niebies.]   044-PL-0327-13-7705 (1)<G>[niebies.]   045-PL-0327-13-7706 (1)<G>[niebies.]
046-PL-0327-13-7708 (0)<G>[n-nakrap]   047-PL-0327-13-7709 (0)<G>[n-nakrap]   048-PL-0327-13-7711 (0)<G>[plowa   ]
049-PL-0327-13-7713 (1)<G>[ciemna  ]   050-PL-0327-13-7715 (0)<G>[n-nakrap]   051-PL-0327-13-7718 (0)<->[n-nakrap]
052-PL-0327-13-7719 (1)<->[ciemna  ]   053-PL-0327-13-7723 (0)<->[c-pstra ]   054-PL-0327-13-7729 (0)<->[ciemna  ]
055-PL-0327-13-7730 (1)<->[n-n-pst.]   056-PL-0327-13-7735 (0)<->[n-nakrap]   057-PL-0327-13-7738 (1)<->[n-nakrap]
058-PL-0327-13-7741 (1)<->[niebies.]   059-PL-0327-13-7742 (0)<->[n-pstra ]   060-PL-0327-13-7744 (1)<->[niebies.]
061-PL-0327-13-7749 (1)<->[niebies.]   062-PL-0327-13-7751 (1)<->[n-nakrap]   063-PL-0327-13-7756 (1)<->[n-n-pst.]
064-PL-0327-13-7757 (0)<->[c-pstra ]   065-PL-0327-13-7762 (1)<->[niebies.]   066-PL-0327-13-7769 (1)<->[niebies.]
067-PL-0327-13-7775 (1)<->[n-nakrap]   068-PL-0327-13-7777 (0)<->[n-nakrap]   069-PL-0327-13-7780 (1)<->[n-nakrap]
070-PL-0327-13-7783 (0)<->[ciemna  ]   071-PL-0327-13-7784 (1)<->[n-nakrap]   072-PL-0327-13-7786 (1)<->[n-nakrap]
073-PL-0327-13-7787 (1)<->[niebies.]   074-PL-0327-13-7791 (1)<->[niebies.]   075-PL-0327-13-7795 (1)<->[ciemna  ]
076-PL-0327-13-7797 (1)<->[n-nakrap]   077-PL-0344-09-8583 (1)<->[n-nakrap]   078-PL0344-11-18704 (1)<->[n-nakrap]
079-PL-0406-13-9152 (0)<->[n-nakrap]   080-PL0344-07-19322 (0)<->[n-nakrap]   081-PL0344-07-19365 (1)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413 - BARTNICKI BOGUSLAW      dl.=19ř22'54.0" szer.=53ř15'44.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0245-04-4086 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-07-3716 (0)<G>[n-n-pst.]   003-PL-0319-07-3730 (1)<G>[n-n-pst.]
004-PL-0319-08-3738 (1)<G>[niebies.]   005-PL0344-08-21761 (0)<G>[ciemna  ]   006-PL0344-08-23069 (1)<G>[niebies.]
007-PL0344-08-23099 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL-0344-09-7633 (0)<G>[niebies.]   009-PL-0344-09-7674 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0344-10-1733 (0)<G>[niebies.]   011-PL-0344-10-1740 (1)<G>[niebies.]   012-PL-0344-10-1750 (1)<G>[niebies.]
013-PL-0344-10-3552 (1)<G>[niebies.]   014-PL-0344-10-3556 (1)<G>[niebies.]   015-PL-0344-10-3559 (0)<G>[niebies.]
016-PL-0344-10-3561 (0)<G>[n-nakrap]   017-PL-0344-10-3565 (0)<G>[ciemna  ]   018-PL-0344-10-3601 (1)<G>[n-nakrap]
019-PL-0344-10-3605 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0344-10-3609 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0344-10-3620 (1)<G>[niebies.]
022-PL-0344-11- 204 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL0344-11-14003 (1)<G>[ciemna  ]   024-PL0344-11-14006 (1)<G>[ciemna  ]
025-PL0344-11-14029 (1)<G>[niebies.]   026-PL0344-11-14035 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL0344-11-14030 (1)<G>[ciemna  ]
028-PL0344-11-14040 (1)<G>[szpak   ]   029-PL0344-11-14041 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL0344-11-14047 (0)<G>[niebies.]
031-PL0344-11-14051 (1)<G>[niebies.]   032-PL0344-11-14054 (0)<G>[niebies.]   033-PL0344-11-14057 (0)<G>[niebies.]
034-PL0344-11-14060 (0)<G>[niebies.]   035-PL0344-11-14072 (0)<G>[niebies.]   036-PL0344-11-14077 (0)<G>[niebies.]
037-PL0344-11-14082 (1)<G>[niebies.]   038-PL0344-11-14084 (1)<G>[n-pstra ]   039-PL0344-11-14089 (1)<G>[ciemna  ]
040-PL0344-11-14882 (1)<G>[niebies.]   041-PL0344-11-14889 (0)<G>[niebies.]   042-PL0344-11-14894 (1)<G>[niebies.]
043-PL0344-11-15265 (1)<G>[n-nakrap]   044-PL0344-11-15267 (0)<G>[niebies.]   045-PL0344-11-15273 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL0344-12-20001 (1)<G>[n-nakrap]   047-PL0344-12-20008 (1)<G>[ciemna  ]   048-PL0344-12-20017 (1)<G>[niebies.]
049-PL0344-12-20024 (1)<G>[ciemna  ]   050-PL0344-12-20025 (0)<G>[n-pstra ]   051-PL0344-12-20035 (0)<->[niebies.]
052-PL0344-12-20048 (1)<->[n-nakrap]   053-PL0344-12-20056 (0)<->[niebies.]   054-PL0344-12-20064 (1)<->[n-nakrap]
055-PL0344-12-20069 (1)<->[n-nakrap]   056-PL0344-12-20071 (1)<->[n-nakrap]   057-PL0344-12-20079 (1)<->[n-nakrap]
058-PL-0327-13-7628 (1)<->[niebies.]   059-PL-0327-13-7629 (1)<->[niebies.]   060-PL-OL-11- 97246 (1)<->[ciemna  ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415 - RUTECKI HENRYK          dl.=19ř22'47.0" szer.=53ř12'01.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-08-20859 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL0344-08-21953 (0)<G>[ciemna  ]   003-PL-0344-09-7233 (1)<G>[niebies.]
004-PL-0344-09-7284 (1)<G>[niebies.]   005-PL-0344-09-7289 (0)<G>[niebies.]   006-PL-0344-10-3134 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0344-10-4347 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL0344-11-13469 (1)<G>[niebies.]   009-PL0344-11-14950 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-11-15259 (1)<G>[niebies.]   011-PL0344-11-15323 (0)<G>[szpak   ]   012-PL0344-11-15328 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-11-15330 (1)<G>[niebies.]   014-PL0327-12-13806 (1)<G>[n-nakrap]   015-PL0327-12-13809 (0)<G>[niebies.]
016-PL0327-12-13195 (0)<G>[n-n-pst.]   017-PL0344-12-21171 (1)<G>[niebies.]   018-PL0344-12-21172 (1)<G>[niebies.]
019-PL0344-12-21175 (0)<G>[c-pstra ]   020-PL0344-12-21179 (0)<G>[c-pstra ]   021-PL0344-12-21181 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL0344-12-21190 (1)<G>[szpak   ]   023-PL0344-12-21194 (1)<G>[niebies.]   024-PL0344-12-21203 (0)<G>[niebies.]
025-PL0344-12-21214 (0)<G>[niebies.]   026-PL0344-12-21217 (1)<G>[niebies.]   027-PL0344-12-21218 (0)<G>[niebies.]
028-PL0344-12-21219 (0)<G>[niebies.]   029-PL0344-12-21226 (1)<G>[niebies.]   030-PL0344-12-21674 (1)<G>[niebies.]
031-PL-0327-13-8213 (1)<G>[ciemna  ]   032-PL-0327-13-8220 (1)<G>[niebies.]   033-PL-0327-13-8226 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL-0327-13-8227 (0)<G>[szpak   ]   035-PL-0327-13-8232 (0)<G>[c-pstra ]   036-PL-0327-13-8235 (0)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-8238 (0)<G>[n-nakrap]   038-PL-0327-13-8240 (0)<G>[n-nakrap]   039-PL-0327-13-8243 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-8244 (1)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-8245 (1)<G>[n-nakrap]   042-PL-0327-13-8247 (1)<G>[n-pstra ]
043-PL-0327-13-8248 (1)<G>[niebies.]   044-PL0343-13-17431 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL0343-13-17433 (1)<G>[szpak   ]
046-PL0343-13-17645 (1)<G>[niebies.]   047-PL0343-13-17751 (0)<G>[n-nakrap]   048-PL0343-13-17752 (1)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    416 - KATARZYNSKI KRZYSZTOF   dl.=19ř23'33.0" szer.=53ř09'55.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-10- 954 (1)<G>[niebies.]   002-PL-0344-10-1049 (0)<G>[niebies.]   003-PL-0344-10-1060 (1)<G>[niebies.]
004-PL-0344-10-1094 (0)<G>[niebies.]   005-PL0344-12-21836 (1)<G>[niebies.]   006-PL0344-12-21840 (0)<G>[niebies.]
007-PL0344-12-21843 (0)<G>[niebies.]   008-PL0344-12-21854 (1)<G>[niebies.]   009-PL0344-12-21860 (1)<G>[niebies.]
010-PL0344-12-21868 (0)<G>[niebies.]   011-PL0344-12-21885 (1)<G>[niebies.]   012-PL0344-12-21886 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-21893 (0)<G>[niebies.]   014-PL0344-12-21901 (1)<G>[niebies.]   015-PL0344-12-21902 (0)<G>[niebies.]
016-PL0344-12-21904 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-12-21906 (1)<G>[niebies.]   018-PL0344-12-21907 (0)<G>[niebies.]
019-PL0344-12-21913 (1)<G>[niebies.]   020-PL0344-12-21914 (1)<G>[niebies.]   021-PL0344-08-22295 (1)<G>[niebies.]
022-PL-0243-09-2726 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-12-13616 (0)<G>[niebies.]   024-PL0344-12-13624 (0)<G>[niebies.]
025-PL0344-12-13668 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0344-10-3741 (0)<G>[niebies.]   027-PL0344-11-13768 (0)<G>[niebies.]
028-PL0344-11-13788 (1)<G>[niebies.]   029-PL0344-08-13801 (1)<G>[niebies.]   030-PL0344-11-13809 (0)<G>[niebies.]
031-PL0344-11-13942 (0)<G>[niebies.]   032-PL0344-11-14310 (1)<G>[niebies.]   033-PL-0144-13-6574 (1)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-6593 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0344-09-7826 (0)<G>[niebies.]   036-PL-0344-09-7831 (1)<G>[niebies.]
037-PL-0327-13-8106 (1)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-8110 (0)<G>[niebies.]   039-PL0327-13-18111 (0)<G>[niebies.]
040-PL-0327-13-8114 (1)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-8116 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-8117 (0)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-8118 (0)<G>[niebies.]   044-PL-0327-13-8122 (1)<G>[niebies.]   045-PL-0327-13-8123 (0)<G>[niebies.]
046-PL-0327-13-8124 (1)<G>[niebies.]   047-PL-0327-13-8128 (0)<G>[niebies.]   048-PL-0327-13-8130 (0)<G>[niebies.]
049-PL-0327-13-8133 (1)<G>[niebies.]   050-PL-0327-13-8136 (1)<G>[niebies.]   051-PL-0327-13-8138 (1)<->[niebies.]
052-PL-0327-13-8140 (0)<->[niebies.]   053-PL-0327-13-8145 (1)<->[niebies.]   054-PL-0327-13-8158 (1)<->[niebies.]
055-PL-0327-13-8159 (1)<->[niebies.]   056-PL-0327-13-8163 (1)<->[niebies.]   057-PL-0327-13-8167 (0)<->[niebies.]
058-PL-0327-13-8171 (1)<->[niebies.]   059-PL-0327-13-8173 (1)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    417 - OSTROWSKI KAZIMIERZ     dl.=19ř32'40.0" szer.=53ř08'50.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0377-09-4928 (1)<G>[plowa   ]   002-PL-042-10- 9622 (1)<G>[niebies.]   003-PL0327-12-10462 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0327-12-13793 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL0344-12-20296 (1)<G>[niebies.]   006-PL0344-12-20311 (0)<G>[niebies.]
007-PL0344-12-21988 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL0344-12-21993 (1)<G>[ciemna  ]   009-PL-042-13- 8698 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0327-13-8572 (0)<G>[niebies.]   011-PL-0327-13-8575 (0)<G>[ciemna  ]   012-PL-0327-13-8576 (1)<G>[n-pstra ]
013-PL-0327-13-8578 (0)<G>[ciemna  ]   014-PL-0327-13-8580 (1)<G>[plowa   ]   015-PL-0327-13-8583 (0)<G>[n-nakrap]
016-PL-0327-13-8587 (1)<G>[ciemna  ]   017-PL-0327-13-8589 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0343-13-17162 (0)<G>[n-nakrap]
019-PL0343-13-17164 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL0343-13-17165 (0)<G>[niebies.]   021-PL0343-13-17167 (0)<G>[niebies.]
022-PL0343-13-17169 (0)<G>[ciemna  ]   023-PL0343-13-17170 (1)<G>[niebies.]   024-PL0343-13-17172 (0)<G>[n-pstra ]
025-PL0343-13-17184 (0)<G>[niebies.]   026-PL0343-13-17192 (1)<G>[niebies.]   027-PL0343-13-17195 (0)<G>[n-pstra ]
028-PL0343-13-17197 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL0343-13-17198 (0)<G>[n-nakrap]   030-PL0343-13-17199 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL0343-13-17321 (1)<G>[czerwona]   032-PL0343-13-17325 (1)<G>[n-nakrap]   033-PL0343-13-17333 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL-0364-13-9662 (0)<G>[ciemna  ]   035-PL-0406-13-8364 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0414-13-  16 (1)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    418 - KAMINSKI MAREK  1       dl.=19ř25'22.0" szer.=53ř18'13.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-08-13479 (0)<G>[n-nakrap]   002-PL0344-09-18807 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0281-10-1205 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-10-2843 (1)<G>[ciemna  ]   005-PL-0344-10-2834 (0)<G>[c-pstra ]   006-PL-0344-10-2835 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0319-11-2225 (1)<G>[ciemna  ]   008-PL0327-11-13818 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-043-11- 2620 (0)<G>[ciemna  ]
010-PL0327-11-13824 (1)<G>[n-pstra ]   011-PL0344-12-21232 (0)<G>[n-pstra ]   012-PL-0344-12-3873 (1)<G>[n-nakrap]
013-PL-0344-12-3874 (1)<G>[n-pstra ]   014-PL-0344-12-3876 (0)<G>[n-pstra ]   015-PL0344-12-21260 (1)<G>[n-pstra ]
016-PL-0319-12-3303 (1)<G>[czerwona]   017-PL0344-12-21284 (1)<G>[ciemna  ]   018-PL0344-12-21249 (0)<G>[szpak   ]
019-PL0344-12-21287 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-0319-12-1400 (1)<G>[n-nakrap]   021-PL0344-12-21257 (0)<G>[niebies.]
022-PL0327-12-13865 (1)<G>[niebies.]   023-PL0344-12-21277 (1)<G>[niebies.]   024-PL0327-12-13124 (0)<G>[plowa   ]
025-PL0344-12-20685 (0)<G>[szpak   ]   026-PL0327-12-13125 (0)<G>[szpak   ]   027-PL-0319-12-4988 (1)<G>[szpak   ]
028-PL0344-12-21254 (1)<G>[c-nakrap]   029-PL0327-12-13117 (1)<G>[c-nakrap]   030-PL-0244-12- 800 (0)<G>[niebies.]
031-PL0327-12-13120 (1)<G>[ciemna  ]   032-PL-0327-13-6905 (0)<G>[niebies.]   033-PL0343-13-17396 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL0327-13-11889 (0)<G>[ciemna  ]   035-PL0327-13-11885 (1)<G>[ciemna  ]   036-PL-0327-13-6923 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL0343-13-17857 (0)<G>[niebies.]   038-PL0343-13-17515 (1)<G>[szpak   ]   039-PL0343-13-17745 (0)<G>[niebies.]
040-PL0343-13-17738 (0)<G>[niebies.]   041-PL0343-13-17409 (1)<G>[n-nakrap]   042-PL0343-13-17501 (1)<G>[niebies.]
043-PL-0327-13-8060 (1)<G>[n-pstra ]   044-PL0343-13-17734 (1)<G>[c-pstra ]   045-PL-0327-13-6935 (1)<G>[czerwona]
046-PL-0319-13-4158 (0)<G>[plowa   ]   047-PL-0327-13-7934 (1)<G>[n-nakrap]   048-PL-0327-13-6947 (0)<G>[n-n-pst.]
049-PL-0327-13-6944 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL0343-13-17747 (0)<G>[n-pstra ]   051-PL0343-13-17749 (0)<->[n-nakrap]
052-PL-0462-13-1232 (1)<->[n-pstra ]   053-UA-08-     3074 (0)<->[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420 - KRAUZA ZDZISLAW         dl.=19ř34'15.0" szer.=53ř12'11.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-07-1635 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-07-1653 (1)<G>[niebies.]   003-PL-0319-07-1686 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL-0319-07-1692 (1)<G>[n-nakrap]   005-PL-036-07- 7071 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL-0319-08- 755 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0319-08-6495 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-09-6001 (0)<G>[n-n-pst.]   009-PL-0319-09-6002 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0319-09-6005 (0)<G>[ciemna  ]   011-PL-0319-10-6004 (1)<G>[n-n-pst.]   012-PL-0319-10-6022 (0)<G>[niebies.]
013-PL-0319-10-6028 (1)<G>[niebies.]   014-PL0272-10-19505 (1)<G>[czerwona]   015-PL0272-10-19520 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL-0319-11-2106 (1)<G>[niebies.]   017-PL-0319-11-2112 (1)<G>[niebies.]   018-PL-0319-11-2115 (0)<G>[niebies.]
019-PL-0319-11-2127 (1)<G>[czerwona]   020-PL-0319-11-2130 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0319-11-2135 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL-0319-11-5305 (1)<G>[n-nakrap]   023-PL-0319-11-5307 (1)<G>[n-nakrap]   024-PL-0319-12-1321 (0)<G>[n-nakrap]
025-PL-0319-12-1324 (0)<G>[niebies.]   026-PL-0319-12-1333 (1)<G>[n-nakrap]   027-PL-0319-12-1335 (1)<G>[plowa   ]
028-PL-0319-12-1344 (0)<G>[niebies.]   029-PL-0319-12-1355 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL-0319-12-1359 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL-0319-12-1366 (0)<G>[niebies.]   032-PL-0319-12-1371 (1)<G>[niebies.]   033-PL-0327-13-7020 (0)<G>[niebies.]
034-PL-0327-13-7027 (0)<G>[n-pstra ]   035-PL-0327-13-7028 (0)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-7034 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL-0327-13-7035 (0)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7037 (1)<G>[niebies.]   039-PL-0327-13-7038 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-7039 (0)<G>[niebies.]   041-PL-0327-13-7042 (0)<G>[niebies.]   042-PL-0327-13-7047 (0)<G>[n-n-pst.]
043-PL-0327-13-7050 (1)<G>[niebies.]   044-PL-0327-13-7051 (0)<G>[n-n-pst.]   045-PL-0327-13-7065 (0)<G>[niebies.]
046-PL-0327-13-7591 (0)<G>[czerwona]   047-PL-0327-13-7593 (1)<G>[plowa   ]   048-PL-0327-13-7594 (1)<G>[plowa   ]
049-PL-0327-13-7595 (1)<G>[niebies.]   050-PL-0319-13-3116 (0)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    421 - WOJCIK JERZY            dl.=19ř20'01.0" szer.=53ř14'07.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-057-09- 5348 (1)<G>[niebies.]   002-PL-057-09- 5352 (0)<G>[niebies.]   003-DV-039-09- 1890 (1)<G>[niebies.]
004-PL-0339-10-5584 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL0260-10-14828 (0)<G>[czerwona]   006-PL-0319-11-1317 (1)<G>[niebies.]
007-PL0344-11-14594 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL0241-12-12990 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL0241-12-12993 (1)<G>[niebies.]
010-PL0344-12-21697 (0)<G>[niebies.]   011-PL0344-12-21701 (1)<G>[ciemna  ]   012-PL0344-12-21708 (1)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-21722 (0)<G>[niebies.]   014-PL-0327-13-6606 (1)<G>[niebies.]   015-PL-0327-13-6619 (1)<G>[n-pstra ]
016-PL-0327-13-6636 (1)<G>[n-n-pst.]   017-PL-0327-13-6650 (0)<G>[n-n-pst.]   018-PL-0327-13-7344 (0)<G>[n-nakrap]
019-PL-0327-13-8018 (0)<G>[n-nakrap]   020-PL-0327-13-8019 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0327-13-8024 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0327-13-8026 (0)<G>[niebies.]   023-PL-0327-13-8033 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0327-13-8040 (0)<G>[plowa   ]
025-PL-0327-13-8042 (1)<G>[n-pstra ]   026-PL-0327-13-8048 (1)<G>[plowa   ]   027-PL-042-13- 8694 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-8972 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL0343-13-17868 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL-0469-13-2579 (0)<G>[c.pstra ]
031-PL-0469-13-2585 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL-0469-13-2586 (1)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422 - LEWANDOWSKI WIESLAW     dl.=19ř32'12.0" szer.=53ř09'02.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0225-06-10066 (1)<G>[niebies.]   002-PL-0150-07-4217 (1)<G>[plowa   ]   003-PL0344-07-17458 (1)<G>[czerwona]
004-PL-0244-08-9074 (0)<G>[szpak   ]   005-PL-0319-08-5050 (1)<G>[niebies.]   006-PL-0319-08-5041 (0)<G>[n-n-pst.]
007-PL-0319-08-6606 (0)<G>[n-nakrap]   008-PL-0319-08-5047 (0)<G>[n-n-pst.]   009-PL-0344-09-8280 (0)<G>[niebies.]
010-PL-0379-09-4975 (1)<G>[niebies.]   011-PL-0222-10-7061 (0)<G>[niebies.]   012-PL-0344-10-2106 (0)<G>[plowa   ]
013-PL-0281-10-9195 (1)<G>[niebies.]   014-PL-078-10-  208 (0)<G>[n-nakrap]   015-PL0344-10-24149 (1)<G>[ciemna  ]
016-PL-0324-10-7327 (1)<G>[n-nakrap]   017-PL-OL-11- 89141 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL0327-11-13839 (1)<G>[niebies.]
019-PL-01-11-  4677 (1)<G>[n-pstra ]   020-PL-0319-11-4542 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL-040-11- 9363 (1)<G>[n-pstra ]
022-PL-042-11- 9512 (1)<G>[czerwona]   023-PL-0241-11-3136 (0)<G>[n-nakrap]   024-PL-0319-11-1145 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-044-11- 2976 (1)<G>[n-nakrap]   026-PL0327-12-13172 (0)<G>[niebies.]   027-PL0327-12-12235 (1)<G>[czerwona]
028-PL0159-12-10242 (1)<G>[n-nakrap]   029-PL-0319-12- 819 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL0327-12-13986 (1)<G>[niebies.]
031-PL-04-12-  2459 (1)<G>[szpak   ]   032-PL-03-12- 12447 (1)<G>[n-nakrap]   033-PL-0245-12-1434 (1)<G>[czerwona]
034-PL0327-12-10444 (1)<G>[n-nakrap]   035-PL0327-12-13983 (0)<G>[n-n-pst.]   036-PL0327-12-12984 (1)<G>[n-n-pst.]
037-PL0327-12-13610 (0)<G>[n-nakrap]   038-PL-0326-12-8376 (0)<G>[czarna  ]   039-PL-0340-13-8425 (1)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-13-8605 (1)<G>[n-n-pst.]   041-PL-0327-13-8627 (1)<G>[n-n-pst.]   042-PL-0327-13-8602 (0)<G>[niebies.]
043-PL0343-13-17665 (0)<G>[niebies.]   044-PL0343-13-17461 (1)<G>[ciemna  ]   045-PL-0327-13-8613 (0)<G>[n-nakrap]
046-PL-0327-13-8537 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    423 - OSTROWSKI JAN           dl.=19ř22'38.0" szer.=53ř13'58.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-05-10781 (0)<G>[n-nakrap]   002-PL-0344-06-1883 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL-0344-06-1879 (1)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-06-1872 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL0344-08-20744 (0)<G>[niebies.]   006-PL0344-09-10165 (0)<G>[n-nakrap]
007-PL0344-09-10161 (1)<G>[n-nakrap]   008-PL0344-09-10153 (1)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-09-10186 (1)<G>[n-nakrap]
010-PL0344-09-10185 (1)<G>[n-nakrap]   011-PL-0344-09-9403 (1)<G>[niebies.]   012-PL0344-09-10166 (0)<G>[n-nakrap]
013-PL-0344-10-1403 (0)<G>[niebies.]   014-PL-0344-10-1445 (0)<G>[niebies.]   015-PL-0344-10-2975 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL-0344-10-2632 (0)<G>[niebies.]   017-PL-0344-10-2995 (1)<G>[niebies.]   018-PL-0344-10-2994 (1)<G>[niebies.]
019-PL-0344-10-2979 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-0344-10-1440 (0)<G>[n-nakrap]   021-PL-0344-10-2971 (1)<G>[niebies.]
022-PL0344-10-14245 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL0344-10-14576 (1)<G>[niebies.]   024-PL0344-10-14246 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-OL-11-477848 (1)<G>[n-n-pst.]   026-PL0344-12-20314 (0)<G>[niebies.]   027-PL0344-12-20224 (1)<G>[n-n-pst.]
028-PL0344-12-20230 (0)<G>[n-nakrap]   029-PL0344-12-20257 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL0344-12-20254 (1)<G>[niebies.]
031-PL0344-12-20229 (1)<G>[niebies.]   032-PL0344-12-20235 (1)<G>[niebies.]   033-PL0344-12-20310 (0)<G>[n-n-pst.]
034-PL0344-12-20223 (0)<G>[niebies.]   035-PL0344-12-20267 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL0344-12-20268 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL0344-12-20221 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL0344-12-20265 (0)<G>[n-nakrap]   039-PL0344-12-20226 (1)<G>[niebies.]
040-PL0344-12-20236 (1)<G>[niebies.]   041-PL0344-12-20275 (0)<G>[n-pstra ]   042-PL0344-12-20312 (0)<G>[n-nakrap]
043-PL0343-13-17337 (0)<G>[niebies.]   044-PL0343-13-17332 (1)<G>[niebies.]   045-PL0343-13-17329 (1)<G>[n-n-pst.]
046-PL0343-13-17171 (0)<G>[n-nakrap]   047-PL-0344-13-8196 (1)<G>[niebies.]   048-PL-041-11- 5592 (1)<G>[n-n-pst.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    424 - BIEC ZBIGNIEW           dl.=19ř32'58.0" szer.=53ř08'56.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-041-04-52650 (1)<G>[niebies.]   002-PL0319-06-43780 (0)<G>[n-pstra ]   003-PL-0319-09-5371 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0327-10-20591 (0)<G>[niebies.]   005-PL0272-10-20565 (1)<G>[niebies.]   006-PL0272-10-20551 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0344-10-2920 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-11-4426 (0)<G>[c-pstra ]   009-PL0272-10-20592 (1)<G>[niebies.]
010-PL-0344-10-2926 (0)<G>[niebies.]   011-PL-0344-10-2793 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL0344-11-15495 (1)<G>[czerwona]
013-PL-0319-11-4435 (0)<G>[plowa   ]   014-PL-0319-11-4450 (1)<G>[niebies.]   015-PL0344-11-15473 (0)<G>[niebies.]
016-PL-0319-11-4436 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-11-15468 (0)<G>[niebies.]   018-PL0344-11-15219 (0)<G>[niebies.]
019-PL0344-11-15471 (0)<G>[niebies.]   020-PL-0319-11-4417 (0)<G>[niebies.]   021-PL0344-11-15496 (0)<G>[szpak   ]
022-PL-0319-11-4414 (0)<G>[niebies.]   023-PL-OL-11-436743 (1)<G>[niebies.]   024-PL-0319-11-4433 (1)<G>[niebies.]
025-PL-0319-11-  46 (0)<G>[niebies.]   026-PL-0319-11-4411 (0)<G>[niebies.]   027-PL-0319-11-4410 (1)<G>[niebies.]
028-PL0344-12-21590 (0)<G>[n-n-pst.]   029-PL0327-12-10416 (0)<G>[ciemna  ]   030-PL0327-12-10429 (0)<G>[niebies.]
031-PL0327-12-10412 (1)<G>[niebies.]   032-PL0327-12-10415 (0)<G>[niebies.]   033-PL0327-12-13838 (1)<G>[niebies.]
034-PL0327-12-10437 (1)<G>[niebies.]   035-PL0327-12-10424 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL0344-12-20941 (1)<G>[n-nakrap]
037-PL0344-12-21593 (0)<G>[szpak   ]   038-PL0327-12-10425 (1)<G>[niebies.]   039-PL0327-12-10436 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL-0327-12-8359 (0)<G>[n-nakrap]   041-PL0344-12-13652 (1)<G>[szpak   ]   042-PL0344-12-13648 (1)<G>[n-pstra ]
043-PL0344-12-20818 (0)<G>[n-nakrap]   044-PL0344-12-21578 (0)<G>[n-nakrap]   045-PL0327-12-10421 (1)<G>[n-nakrap]
046-PL0344-12-20855 (0)<G>[niebies.]   047-PL0344-12-20833 (1)<G>[czerwona]   048-PL0344-12-20859 (0)<G>[niebies.]
049-PL-0344-13-4879 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL-0327-13-8494 (0)<G>[niebies.]   051-PL0343-13-17801 (1)<->[ciemna  ]
052-PL0343-13-17542 (0)<->[n-nakrap]   053-PL-0327-13-6632 (1)<->[n-nakrap]   054-PL0343-13-17483 (1)<->[niebies.]
055-PL-0327-13-8886 (1)<->[c-pstra ]   056-PL-0327-13-6642 (0)<->[niebies.]   057-PL0344-13-17652 (0)<->[niebies.]
058-PL-0327-13-6657 (0)<->[n-nakrap]   059-PL-0327-13-8499 (1)<->[niebies.]   060-PL-0327-13-6645 (0)<->[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    425 - KRAUZA JACEK            dl.=19ř23'33.0" szer.=53ř09'55.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-09-5205 (1)<G>[n-pstra ]   002-PL-0319-09-5207 (1)<G>[ciemna  ]   003-PL-0319-09-5220 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0319-09-5238 (0)<G>[n-nakrap]   005-PL-0319-09-5249 (0)<G>[niebies.]   006-PL-0319-09-5263 (1)<G>[niebies.]
007-PL-0319-09-5264 (0)<G>[niebies.]   008-PL-0319-09-5270 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL-0319-10-4376 (0)<G>[n-nakrap]
010-PL-0319-10-4389 (0)<G>[n-nakrap]   011-PL-0344-10-1011 (0)<G>[niebies.]   012-PL-0344-10-1075 (1)<G>[ciemna  ]
013-PL-0344-10-2474 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL-0344-10-2475 (1)<G>[ciemna  ]   015-PL-0344-10-2484 (0)<G>[n-nakrap]
016-PL-0344-10-2490 (0)<G>[niebies.]   017-PL-0344-10-2492 (1)<G>[n-nakrap]   018-PL-0344-10-2503 (1)<G>[niebies.]
019-PL-0344-10-2505 (1)<G>[niebies.]   020-PL-0344-10-2508 (1)<G>[niebies.]   021-PL-0344-10-2513 (0)<G>[n-nakrap]
022-PL-0344-10-2515 (1)<G>[niebies.]   023-PL-0344-10-2728 (0)<G>[n-nakrap]   024-PL-0344-10-2730 (0)<G>[czerwona]
025-PL-0344-10-3634 (1)<G>[n-nakrap]   026-PL0327-11-13933 (1)<G>[niebies.]   027-PL0327-11-13935 (0)<G>[n-nakrap]
028-PL0327-11-13936 (0)<G>[niebies.]   029-PL0327-11-13939 (1)<G>[niebies.]   030-PL0327-11-13941 (1)<G>[n-nakrap]
031-PL0327-11-13942 (0)<G>[niebies.]   032-PL0327-11-13945 (0)<G>[niebies.]   033-PL0327-11-13946 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL0327-11-13950 (0)<G>[n-nakrap]   035-PL0327-11-13955 (1)<G>[niebies.]   036-PL0327-11-13956 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL0327-11-13958 (1)<G>[n-nakrap]   038-PL0327-11-13965 (0)<G>[niebies.]   039-PL0327-11-13967 (1)<G>[niebies.]
040-PL0327-11-13969 (0)<G>[n-nakrap]   041-PL0327-11-13975 (0)<G>[n-nakrap]   042-PL0327-11-13978 (0)<G>[niebies.]
043-PL0327-11-13985 (1)<G>[niebies.]   044-PL0327-11-13994 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL0344-11-15335 (0)<G>[niebies.]
046-PL0344-11-15339 (1)<G>[n-nakrap]   047-PL0344-11-15340 (0)<G>[niebies.]   048-PL0344-11-15341 (0)<G>[niebies.]
049-PL0344-11-15353 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL0344-11-15357 (0)<G>[niebies.]   051-PL0344-11-15359 (1)<->[n-nakrap]
052-PL0344-11-15360 (0)<->[n-nakrap]   053-PL0344-11-15362 (0)<->[niebies.]   054-PL0344-11-15363 (0)<->[niebies.]
055-PL0344-11-15365 (0)<->[niebies.]   056-PL0344-11-15366 (1)<->[n-nakrap]   057-PL0344-11-15371 (1)<->[n-nakrap]
058-PL0344-11-15373 (0)<->[niebies.]   059-PL0344-11-15375 (0)<->[niebies.]   060-PL0344-11-15386 (1)<->[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    427 - RINKEL ANDRZEJ          dl.=19ř23'22.0" szer.=53ř15'44.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0344-10- 309 (1)<G>[ciemna  ]   002-PL-0344-10- 302 (0)<G>[niebies.]   003-PL-0344-10- 350 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL0344-11-14519 (1)<G>[ciemna  ]   005-PL0344-11-14526 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-11-14512 (0)<G>[niebies.]
007-PL0344-11-14514 (0)<G>[ciemna  ]   008-PL0344-11-14535 (1)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-12-20893 (0)<G>[niebies.]
010-PL0344-12-20901 (1)<G>[n-pstra ]   011-PL0344-12-20899 (0)<G>[niebies.]   012-PL0344-12-20900 (0)<G>[niebies.]
013-PL0344-12-20905 (0)<G>[niebies.]   014-PL0344-12-20909 (0)<G>[niebies.]   015-PL0344-12-20913 (1)<G>[niebies.]
016-PL0344-12-20914 (0)<G>[niebies.]   017-PL-0327-13-8647 (0)<G>[ciemna  ]   018-PL-0327-13-8640 (1)<G>[n-nakrap]
019-PL-0327-13-8651 (1)<G>[n-nakrap]   020-PL-0327-13-8645 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0327-13-8657 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0327-13-8664 (0)<G>[n-nakrap]   023-PL-0327-13-8646 (0)<G>[niebies.]   024-PL-0327-13-8683 (0)<G>[ciemna  ]
025-PL-0327-13-8691 (0)<G>[niebies.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    428 - SOBIECKI JAN            dl.=19ř24'10.0" szer.=53ř16'40.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL0344-07-16109 (0)<G>[niebies.]   002-PL0344-07-16167 (1)<G>[ciemna  ]   003-PL-0344-09-7939 (0)<G>[n-nakrap]
004-PL-0344-10- 113 (0)<G>[ciemna  ]   005-PL-0344-10- 116 (0)<G>[ciemna  ]   006-PL-0344-10- 124 (0)<G>[niebies.]
007-PL-0344-10- 133 (0)<G>[niebies.]   008-PL0344-11-13212 (0)<G>[n-nakrap]   009-PL0344-11-13232 (1)<G>[n-nakrap]
010-PL0344-08-13944 (0)<G>[ciemna  ]   011-PL0344-11-13257 (0)<G>[niebies.]   012-PL0344-12-21405 (1)<G>[n-nakrap]
013-PL0344-12-21408 (1)<G>[n-nakrap]   014-PL0344-12-21409 (0)<G>[n-pstra ]   015-PL0344-12-21414 (1)<G>[n-nakrap]
016-PL0344-12-21421 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-12-21432 (1)<G>[n-n-pst.]   018-PL0344-12-21442 (0)<G>[niebies.]
019-PL-0241-12-6740 (1)<G>[niebies.]   020-PL0344-11-14229 (0)<G>[niebies.]   021-PL-0327-13-7801 (1)<G>[niebies.]
022-PL-0327-13-7802 (0)<G>[niebies.]   023-PL-0327-13-7805 (1)<G>[niebies.]   024-PL-0327-13-7809 (0)<G>[szpak   ]
025-PL-0327-13-7810 (0)<G>[n-nakrap]   026-PL-0327-13-7814 (1)<G>[ciemna  ]   027-PL-0327-13-7815 (0)<G>[niebies.]
028-PL-0327-13-7817 (1)<G>[niebies.]   029-PL-0327-13-7818 (1)<G>[n-nakrap]   030-PL-0327-13-7821 (0)<G>[n-nakrap]
031-PL-0327-13-7824 (0)<G>[n-nakrap]   032-PL-0327-13-7828 (0)<G>[ciemna  ]   033-PL-0327-13-7848 (1)<G>[n-nakrap]
034-PL-0327-13-7850 (1)<G>[niebies.]   035-PL-0327-13-7855 (1)<G>[niebies.]   036-PL-0327-13-7884 (1)<G>[n-n-pst.]
037-PL-0327-13-8745 (1)<G>[niebies.]   038-PL-0327-13-7883 (1)<G>[n-nakrap]   039-PL0225-13-10454 (0)<G>[n-nakrap]
040-PL0225-13-10455 (0)<G>[szpak   ]   041-PL0225-13-10458 (1)<G>[szpak   ]   042-PL0225-13-10459 (0)<G>[n-nakrap]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430 - RATKOWSKI ANDRZEJ       dl.=19ř31'36.0" szer.=53ř10'57.0" SEZON LOTOWY GOLEBI DOROSLYCH - 2014
001-PL-0319-04-6162 (1)<G>[n-nakrap]   002-PL-0319-05-6908 (0)<G>[n-nakrap]   003-PL-0319-04-6131 (0)<G>[niebies.]
004-PL0344-07-17227 (0)<G>[niebies.]   005-PL0344-07-18066 (1)<G>[n-nakrap]   006-PL0344-07-18086 (0)<G>[n-nakrap]
007-PL0344-07-18088 (1)<G>[niebies.]   008-PL-0319-08- 101 (1)<G>[n-nakrap]   009-PL-0319-09-5529 (1)<G>[niebies.]
010-PL-0319-09-5536 (1)<G>[n-nakrap]   011-PL-0319-09-6583 (1)<G>[n-nakrap]   012-PL-0319-09-6588 (1)<G>[n-nakrap]
013-PL-0319-09-9740 (0)<G>[n-nakrap]   014-PL-0319-09-9744 (0)<G>[n-nakrap]   015-PL-0319-09-9747 (0)<G>[n-nakrap]
016-PL-0319-09-9749 (1)<G>[niebies.]   017-PL0344-09-17654 (0)<G>[plowa   ]   018-PL-0344-10-3218 (1)<G>[n-nakrap]
019-PL-0344-10-1610 (1)<G>[czerwona]   020-PL-0344-10-1363 (1)<G>[plowa   ]   021-PL-0344-10-3571 (1)<G>[n-nakrap]
022-PL-0344-10-3841 (1)<G>[n-pstra ]   023-PL-0344-10-3844 (1)<G>[niebies.]   024-PL-0344-10-3848 (1)<G>[n-nakrap]
025-PL-0344-10-3856 (1)<G>[niebies.]   026-PL-0344-10-3859 (0)<G>[n-nakrap]   027-PL-0344-10-3865 (1)<G>[czerwona]
028-PL-0344-10-3866 (0)<G>[n-pstra ]   029-PL-0392-11-3881 (0)<G>[n-pstra ]   030-PL-0452-11-4684 (1)<G>[n-nakrap]
031-PL-082-11- 4613 (1)<G>[n-nakrap]   032-PL0327-12-10463 (0)<G>[n-pstra ]   033-PL0327-12-10469 (0)<G>[n-nakrap]
034-PL0343-12-11588 (0)<G>[czerwona]   035-PL0327-12-10473 (0)<G>[n-nakrap]   036-PL0327-12-13061 (0)<G>[n-nakrap]
037-PL0327-12-13059 (1)<G>[czerwona]   038-PL0281-12-14602 (1)<G>[czerwona]   039-PL0327-12-13058 (1)<G>[n-nakrap]
040-PL0327-12-13790 (1)<G>[n-pstra ]   041-PL0327-12-13796 (1)<G>[n-nakrap]   042-PL0327-12-13799 (1)<G>[n-nakrap]
043-PL0344-12-21794 (1)<G>[szpak   ]   044-PL0344-12-21796 (1)<G>[n-nakrap]   045-PL0344-12-28803 (0)<G>[niebies.]
046-PL0344-12-21804 (1)<G>[n-nakrap]   047-PL0344-12-21807 (1)<G>[czerwona]   048-PL0344-12-21810 (1)<G>[n-nakrap]
049-PL-0327-13-6888 (1)<G>[n-nakrap]   050-PL-0327-13-8543 (1)<G>[n-nakrap]   051-PL-0327-13-8547 (1)<->[ciemna  ]
052-PL-0327-13-8548 (1)<->[n-nakrap]   053-PL-0327-13-8561 (1)<->[plowa   ]   054-PL-0327-13-8593 (1)<->[niebies.]
055-PL-0327-13-8596 (1)<->[niebies.]   056-PL-0327-13-8599 (1)<->[n-nakrap]   057-PL-0327-13-8594 (1)<->[niebies.]
058-PL-0327-13-8564 (1)<->[n-nakrap]   059-PL0343-13-17316 (1)<->[n-nakrap]   060-PL0343-13-17342 (1)<->[n-nakrap]2014.04.19, 18:27:49

Prezes - Wiesław Borowski

Sekretarz-Jarosław Granica

Skarbnik-Waldemar Błaszkiewicz
TopLista - Oddaj Głos Na stronę Twojego Oddziału

Ustaw stronę jako startową

Dodaj do ulubionych
Zobacz loty sezonu 2014
(gołębie stare):

1. Wysoka
2. Wysoka
3. Kalisz Pomorski
4. Pasewalk
5. Zarrentin
6. Zarrentin
7. Zarrentin
8. Pasewalk
9. Cloppenburg
10. Pasewalk
11. Cloppenburg
12. Pasewalk
13. Cloppenburg
14. Zarrentin

Zobacz loty sezonu 2014
(gołębie młode):

1. Wysoka
2. Szubin
3. Kcynia
4. Czarnków
5. Strzelce Krajeńskie